Jaume Mazral Canós / Mé cesty

Kostel sv. vavřince v klatovech

2. 12. - 15. 12. 2015, vernisáž 1. 12. 2015 od 16:00 hodin

Pořádá Centrum španělské kultury a vzdělávání ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová

Máme-li definovat Jaumeho Marzala Canóse jako malíře a člověka, postačí nám dvě slova: Cestovatel a neúnavný tvůrce. Cestování a malování znamenají pro autora životní styl a motor, které ho neustále nutí objevovat nové osobní umělecké výzvy, pohánějí ho a motivují postavit se jim tváří v tvář…Učí ho respektovat a přijímat život takový, jaký je, se všemi jeho odlišnostmi a zdánlivými překážkami, které jsou, ve svém důsledku, pro jeho tvorbu nepopsatelným bohatstvím a zároveň zdrojem životní energie a tvůrčí inspirace.

Stejně tak mu společně otevírají dveře do jiných kultur, dobrodružství, lidských osudů, jejichž se stává součástí a umožňuje tak i divákovi zažít a naplno prožít toto spojení, alespoň na malý okamžik. Cestování a malování darují Jaumemu Marzalovi, dle jeho vlastních slov, poznání, moudrost a přátelství, učí ho toleranci, skromnosti, pokoře, vděčnosti, rovnováze a osobní odpovědnosti, které jsou reflektovány a identifikovatelné v jeho malířské tvorbě. 

Jeho vytříbený umělecký pohled na realitu skloubený s duší cestovatele nás přirozeně vtahuje do všedních i jedinečných životních momentů hrdinů každého dne, a to reálných nebo imaginárních, zprostředkovává nám cestu do zemí, které navštívil, brilantně zachycuje osobní vjemy, dojmy a pocity z míst a kultur, která ho k sobě přitáhly natolik, že podlehl svému uměleckému tvořivému neklidu a tuto jedinečnost momentu se pokusil svým osobitým způsobem ztvárnit. Autor se snaží zachytit na svých plátnech reálno a současně cosi neviditelného, ryze vlastního. Jeho formálně i obsahově expresivní a výrazově figurativní práce přenáší prostřednictvím rychlých tahů štětcem na pozorovatele autenticitu reálného a současně enigmatického světa, který nás obklopuje. Pro Marzalovu malířskou tvorbu jsou typické silné živé barvy a jejich citlivá kombinace, která dokáže přetransformovat obyčejný svět, v realitu novou, která má sílu vzbudit pozornost a zvídavost pozorovatele a tak nenásilně přispět k rozvoji a kultuvaci estetického cítění každého z nás.