Sochy v ulicích 

Festival současného umění ve veřejném prostoru města Klatovy

0. ročník na téma: Přehlídka prací absolventů ateliéru Figurálního sochařství a medaile Akademie výtvarných umění v Praze, školy profesora Jana Hendrycha.

Vystavující: Irena Armutidisová, Jakub Goll, Rastislav Jacko, Zuzana Kantová, Lenka Kortánková, Jana Bačová Kroftová, Pavel Provazník, Štěpán Šefr, Adam Velíšek, Jakub- sochař, Miroslav Žáčok

Kurátoři: Zuzana Kantová, Petr Krátký

Grafické řešení: Matěj Moravec

Slavnostní zahájení: v sobotu 23. 4. 2022 v 15:00 v Hostašových sadech v Klatovech

Komentovaná prohlídka: v sobotu 14. 5. 2022 od 11 a 14 hodinv rámci zahájení turistické sezóny města Klatovy.

Výstava potrvá do října 2022

 

Galerie Klatovy/ Klenová ve spolupráci s městem Klatovy připravila pro rok 2022 výstavu s názvem Sochy v ulicích. Jedná se o nultý ročník festivalu současného umění ve veřejném prostoru města.

Za tímto účelem bylo vybráno 12 míst v historickém centru města, kde budou během téměř půlročního trvání přehlídky, jednotlivé sochy instalovány. Oživí tak veřejně dostupná místa města a přispějí tím k širšímu spektru kulturního vyžití v Klatovech.

Pro pilotní ročník bylo zvoleno téma Přehlídky prací absolventů ateliéru Figurálního sochařství a medaile Akademie výtvarných umění v Praze, školy profesora Jana Hendrycha, jemuž galerie připravila na jaře a v létě roku 2022 velkou retrospektivní výstavu. Přehlídka prací jeho žáků doplňuje záměr představit personu Jana Hendrycha, také prostřednictvím prací jeho následovníků.   

Přáním pořadatelů je připravit všem obyvatelům a návštěvníkům města nevšední zážitek ze setkání s uměleckými díly v městské kulturní krajině a vnést tímto způsobem nové a nevšední podněty k zamyšlení se nad místem, ve kterém žijeme.Irena Armutidisová (*1988 v Ostravě)

Irena Armutidisová studovala v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha na pražské AVU, kde absolvovala v roce 2013. Ve své tvorbě navazuje na tradici klasického sochařství a vytváří především portrétní reliéfy a zvířecí figury s výraznou charakteristikou a mimikou zobrazených postav, jež osobitě kombinuje v instalace plné humoru a bystrých postřehů týkajících se současné společnosti. V roce 2012 absolvovala studijní stáž na Hogeschool voor de Kunsten v Utrechtu. Od roku 2011 se účastní výstav a sympózií.

Žije a pracuje v Brně a Veverských Knínicích.

1. Irena Armutidisová, Hyeny, 2018, laminát

 

Pavel Provazník (*1986 v Havlíčkově Brodě)

Pavel Provazník studoval v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha na pražské AVU, kde absolvoval v roce 2015. Ve své tvorbě se věnuje zejména figurálním tématům a reliéfu. V současné době zpracovává téma hlavy a její schematizaci do podoby archetypálního symbolu. Od roku 2005 se účastní výstav a sympózií.

Žije a pracuje v Praze.

2. Pavel Provazník, Velká hlava, 2022, hlinitanový cement


Jana Bačová Kroftová (*1972 v Hradci Králové)

Jana Bačová Kroftová studovala v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha na pražské AVU, kde absolvoval v roce 1998. Od téhož roku se věnuje také divadelní scénografii a autorským divadelním projektům. Je rovněž spoluautorkou a ilustrátorkou knih a publikací. Ve volné tvorbě se dále věnuje kresbě a malbě. V roce 1993 absolvovala studijní stáž na Royal Academy of Fine Art v Gentu a posléze v roce 1995 na School of Art – National University v Canbeře. Od roku 1991 se účastní výstav a sympózií.

 Žije a pracuje v Praze.

3. Jana Bačová Kroftová, Naslouchání, 2018, pískovec

 

Adam Velíšek (*1990 v Praze)

Adam Velíšek studoval v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha a posléze prof. Vojtěcha Míči na pražské AVU, kde absolvoval v roce 2016. Ve své práci kombinuje klasické technologie s vlastními autorskými modifikacemi. Zabývá se zachycením pohybu, množením objektů a jejich řazením v prostoru. V roce 2013 absolvoval studijní stáž na Koninklijke Academia voor Shone Kunsten v Antverpách. Od roku 2012 se účastní výstav a sympózií.

Žije a pracuje v Praze.

4. Adam Velíšek, Psí torza, 2013 – 2022, litá keramika


Miroslav Žáčok (*1976 v Stará Ľubovňa)

Miroslav Žáčok studoval v letech 1994–1998 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, v Ateliéru svobodné kreativity u prof. Juraje Bartusze a v Ateliéru figury u prof. Jozefa Jankoviče. Od roku 1999 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru figurálního sochařství a medaile u prof. Jana Hendrycha, kde absolvoval v roce 2002. Nejčastěji pracuje se dřevem, kovem a kamenem. Kromě sochařství se zabývá rovněž kresbou a malbou. V období let 2016–2018 byl odborným asistentem prof. Vojtěcha Míči v Ateliéru figurálního sochařství a medaile na pražské AVU. Od roku 1996 se účastní výstav a sympózií.

Žije a pracuje v Grejnarově u Netolic a v Českých Budějovicích.

5. Miroslav Žáčok, Teenagerka, 2022, beton, sádra
6. Miroslav Žáčok, Ryba, 2014 – 2022, dub, mosazný plech, olovo, smrk, železo

 

Rastislav Jacko (*1979 v Košicích)

Rastislav Jackostudoval v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha na pražské AVU, kde absolvoval v roce 2005, následně zde byl v období let 2007–2015 odborným asistentem. Jeho minimalistická díla se vyznačují uměřenou rétorikou, díky které vyniká autorův formální přístup k řešeným tématům, elementární tvarosloví, materiál a barva. Od roku 2001 se účastní výstav a sympózií.

Žije a pracuje ve Vísce u Vysokého Chlumce.

7. Rastislav Jacko, Dialog – městský mobiliář, 2007, sklocement

 

Lenka Kortánková (*1980 v Příbrami)

Lenka Kortánková studovala v ateliérech sochařství na pražské AVU u prof. Karla Nepraše, prof. Jana Koblasy a v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha, kde absolvovala v roce 2005. Ve své tvorbě se věnuje figurálním tématům, převážně s důrazem na portrétní činnost vyznačující se čitelným autorským rukopisem. V roce 2002 absolvovala studijní stáž na Akademii výtvarných umění v Helsinkách. Od roku 2000 se účastní výstav a sympózií.

Žije a pracuje ve Vísce u Vysokého Chlumce.

8. Lenka Kortánková, Iron Head – portrét sochaře, 2006, litina

 

Jakub Goll (*1990 v Praze)

Jakub Gollstudoval v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha a posléze prof. Vojtěcha Míči na pražské AVU, kde absolvoval v roce 2016. Ve své volné tvorbě vychází především z archaických motivů a klasických kánonů. Inspirován zároveň tvaroslovím, které náhodně objevuje a nachází všude kolem sebe, pak tyto navzájem rozdílné přístupy kombinuje prostřednictvím velkorysého formálního zpracování. Věnuje se také realizacím pro muzea, veřejnému prostoru, restaurátorským projektům nebo práci pro filmovou produkci. Od roku 2011 se účastní výstav a sympózií.

Žije a pracuje v Praze.

9. Jakub Goll, Raněná zvířata, 2016, beton

 

Jakub – sochař (*1979 v Českých Budějovicích)

Jakub – sochař (Vlček) studoval v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha na pražské AVU, kde absolvoval v roce 2004. Jeho hlavním zájem je figura a portrét v plastice a kresbě. Prostřednictvím práce si klade a zodpovídá otázky o vnitřním životě sochy, kresby a umění obecně. Nereaguje na momentální dění ve smyslu tendenčního tvarosloví a módních trendů. Výsledky tvorby nesou poselství ušlechtilých principů, kterých si jako člověk cení. Umění v autorově pojetí má hlavně povzbuzovat a pozvedat lidského ducha. Během studií absolvoval stáže figurálního sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně i v italské Carraře. Na pražské AVU se věnoval také architektuře. Pravidelně se účastní výstav a sympózií.

Žije a pracuje na Vraclavi u Vysokého Mýta, Praze a Londýně.

10. Jakub – sochař, IT věk, 2022, bronz

Socha je nyní ve stavu, kdy je v podstatě zničená a nevystavitelná. Musí na kompletní opravu a pak se uvidí, zda a popřípadě jakým způsobem bude figurovat v rámci doběhnutí přehlídky soch v Klatovech.

Zuzana Kantová (*1986 v Klatovech)

Zuzana Kantová studovala v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha na pražské AVU, kde absolvovala v roce 2013. Ve své volné tvorbě řeší zejména figurální témata. Dlouhodobě ji zajímá fenomén ženství, který nese zcela konkrétní symboliku elementu ženy, jako archetypální postavy v kontextu historické i současné, nejen vizuální kultury. Věnuje se také portrétu, medailérství a restaurátorství. V roce 2010 absolvovala International Summer Academy of Fine Arts v Salzburku a v roce 2011 studijní stáž na Taipei National University of the Arts. Od roku 2007 se účastní výstav a sympózií.

Žije a pracuje na Chaloupkách u Klatov.

11. Zuzana Kantová, Gymnastka, 2013, sklocement

 

Štěpán Šefr (*1983 v Praze)

Štěpán Šefrstudoval v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha na pražské AVU, kde absolvoval v roce 2013. Ve své tvorbě se zabývá kulturně-společenskými ději a jejich výdobytky jako jsou otázky environmentu, sakralita a ustálenost zvyků, legend a slova. Tím vším prostupuje fascinace plasticity těla ve své rozmanitosti a používání personifikovaných technických prvků industrie. Výsledné dílo často obsahuje jistou groteskní podvratnost, dohledatelnou skrze významové asociace a kontext použitého tvarosloví a materiálu. V roce 2011 absolvoval studijní stáž na Koninklijke Academia voor Shone Kunsten v Antverpách. Od roku 2003 se účastní výstav a sympózií.

Žije a pracuje v Praze.

12. Štěpán Šefr, VAF (Popelář), 2012/ 2022, betonfoto Jiří Strašek