Matka Příroda / Česko-německé komiksové sympozium

23. 8. – 27. 8. 2021 - sympozium
29. 8 – 31. 10. 2021 - výstava
sýpka Klenová

Na novém, v pořadí již čtvrtém ročníku komiksového sympózia, se spojí síly zástupců Galerie Klatovy / Klenová a Laydeez do Comics Praha. Vznikne tak zcela jedinečný projekt, který je syntézou dosavadních aktivit obou partnerů. Jako zastřešující téma celého projektu jsme zvolili symbol “Matka příroda”.Výsledkem týdenního uměleckého pobytu, kterého se bude účastnit celkem devět umělců z Česka a Německa – Jens Natter, Janne Marie Dauer, Moritz Stetter, Karolina Chyzewska, Martina Fischmaister, Anastasia Stročkova, Alice Břečková, Lukáš Komárek, Tomáš Motal - bude rozsáhlá výstava v prostorách sýpky na Klenové. Výstava se v listopadu 2021 přesune do Centra Bavaria Bohemia v německém Schönsee, následně v lednu a únoru proběhne v Českém centru Mnichov. Obě instituce jsou projektovými partneři sympózia. Projekt se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

4. 11. 2021 – 16. 1. 2022

Centrum Bavaria Bohemia (Freyung 1, 925 39 Sch?nsee)

27. 1. – 25. 2. 2022

České centrum Mnichov (Prinzregentstr. 7, 805 38 Mnichov)

Kurátoři sympozia a výstavy / Exhibition and symposium curators: Petra Mazáčová, Štěpánka Jislová, Tereza Drahoňovská, Michal Lazorčík  


Program sympozia :
 

2. 10. 2021, 14:00, sýpka Klenová

Výtvarná dílna pro děti k výstavě MATKA PŘÍRODA / Česko – německé komiksové sympozium

30. 10. 2021, 14:00, sýpka Klenová

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Michalem Lazorčíkem

video Václav Vojta

foto Václav Vojta a Jiří Strašek