ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO SŠ A ZUŠ K VÝSTAVĚ ODNEPAMĚTI JIŘÍHO VOVSE

Jak název nové retrospektivní výstavy napovídá, hlavním motivem, který protkává téměř všechna vystavená díla Jiřího Vovse, která vznikla v rozmezí od 80. let 20. století po současnost, je kolektivní paměť. Stopy mapování paměti, nostalgie starodávných, jakoby archeologických artefaktů, ale i obavy ze ztráty a zániku. V dílech se autor vyrovnává nejen s náboženskými otázkami, ale zaznamenává čas, místo i vědomí člověka v časoprostoru téměř dokonalým vyplněním celé plochy obrazu drobnou místy až lettristickou kresbou. V animačním programu pro ZUŠ a SŠ se budeme orientovat na interpretaci paměti ať již v osobní nebo kolektivní rovině. Žáci si vypíší 5 podstatných jmen spojených s pamětí. K těmto slovům přiřadí abstrahované symboly, z nichž vznikne skica.