Pro školy

Programy pro školy jsou zaměřené pro děti v mateřských školách a žáky základních a středních škol. Tyto edukativní programy, které mohou žáci absolvovat v rámci aktuálních výstav, nazýváme programy animační. V rámci animačních programů se děti nenuceným způsobem seznámí nejen se současnými výtvarnými umělci a jejich tvorbou, ale i prostřednictvím dialogu a vlastní tvorby získávají ojedinělý zážitek. Kromě animačních programů lze absolvovat s žáky komentovanou prohlídku aktuální výstavy.

Kromě animačních programů je připraveno několik stálých programů, které je možné absolvovat celoročně. Jedná se například o Grafickou dílnu nebo Animační program na hradě. V případě zájmu lze vytvořit ve spolupráci s galerijní lektorkou program Na vlastní kůži.

Mateřským, základním i středním školám nabízíme možnost zakoupení permanentní hromadné průkazky, opravňující ke vstupu  do všech objektů Galerie Klatovy / Klenová. Průkazka je určena žákům školy s pedagogickým doprovodem.

Programy připravují lektorky Bc. Vlasta Hrabětová a Mgr. Jana Lazorčíková. Animační programy obsahují zpravidla dvě části, které se mohou (ale nemusí) prolínat. V teoretické části probíhá seznámení s vybranými díla a krátká procházka expozicí, v praktické části děti plní zadaný úkol či se věnují kreativní činnosti.

Animační programy je možné realizovat v dopoledních a odpoledních termínech od pondělí do pátku. Pro více informací a objednávky, prosím, kontaktujte Vlastu Hrabětovou na tel.: 731 068 807, emailu: hrabetova@gkk.cz či edukace@gkk.cz

Cena: pro držitele permanentky vše zdarma, pro ostatní 35,-.

Pořízené fotografie z animací budou použity pouze pro propagační účely GKK.

Teoretické základy animačních programů

Edukace pro školy