erik mátrai / rotační elipsoid

kostel sv. Vavřince v Klatovech
29. 7. - 29. 10. 2023 
vernisáž 28. 7. 2023 v 18 hodin 

kurátor : Petr Krátký 

Erik Mátrai (*1977) je maďarský vizuální umělec, který vystudoval v roce 2004 malířský ateliér na Maďarské Akademii výtvarných umění v Budapešti, kde také v roce 2013 získal doktorát. V roce 2004 absolvoval studijní stáž na Polytechnické univerzitě ve španělské Valencii a v roce 2006 se stal laureátem maďarské ceny Derkovits Award, tradičně udílené mladým umělcům do 35 let. V roce 2007 byl oceněn Márciusi ifjak Award a v roce 2009 se stal členem Maďarské akademie v Říme. Od roku 2011 je členem renomovaného Studia mladých umělců. Účastnil se uměleckých rezidentních tvůrčích pobytů ve Frankfurtu a New Yorku a od roku 2014 vyučuje na Institutu vizuálního umění Katolické univerzity Eszterházyho Károly v maďarském Egeru. V roce 2017 získal ocenění Master of Light Award. 

Erik Mátrai obecně používá širokou škálu médií; ve svých obrazech a videích, inspirovaných tématy náboženství a dějin umění, využívá nejnovější technologie a nástroje klasické ikonografie. Mátrai neustále experimentuje s novými materiály a technikami. Ve své tvorbě nejčastěji pracuje se základními přírodními prvky a jevy, jako je symetrie, odraz, voda anebo mlha, se záměrem vytvořit jejich prostřednictvím jednoduše srozumitelné a čisté poselství. Autorovy site-specifické instalace – které zkoumají spojení mezi uměleckým dílem a prostorem samotným – jsou často situovány do sakrálních prostor nebo propůjčují prostoru transcendentální význam.

Instalace Erika Mátraie s názvem Rotační elipsoid byla navržena speciálně pro prostor kostela sv. Vavřince v Klatovech. Jedná se o tvar elipsy, který se v jeho dílech objevuje dlouhodobě a v této podobě představuje prostorový pohled na kružnici. Elipsa je základní geometrickou formou se dvěma středy, která je v architektuře přítomná odedávna, ale až v době baroka se skutečně rozšířila a doznala významu jako jedna ze stěžejních prvků jeho stylotvorného tvarosloví.

Kulovým tvarem se autor ve své dřívější práci zabýval již několikrát. Poprvé v roce 2007, kdy vytvořil kouli v budapešťské galerii Acb, kterou sestavil z kancelářských sponek připevněných na nitích visících ze stropu. V roce 2011 prezentoval v „Bad Church“ v maďarském Egeru polokouli o průměru osm metrů a nechal ji zrcadlit se na vodní hladině dvou nádrží umístěných na podlaze. Mezi nimi mohli návštěvníci volně procházet a ocitnout se tak, díky dokreslení kulového tvaru v odraze, v jeho/ jejím samotném středu.    

Tentokrát však umělec pracuje s tématem bez využití přírodních optických zákonitostí a jako prostředek zjevení namísto toho používá moderní technologie. Současná trojrozměrná verze obráceného tvaru elipsy, představená v tomto barokním kostele, je zhmotněna díky fluorescentní barvě a černému světlu, které reflektuje jednotlivé body objektu a naplňuje jím tak výstavní prostor. Dílo se silným důrazem na symetrickou kompozici, inspirovanou vizuálním jazykem baroka, díky tomu dominuje celé výstavě a je v přímé komunikaci s okolní architekturou.

Práce Erika Mátraie jsou vždy výjimečné paralelní přítomností rukodělných a digitálních technik. Jsou založeny na velmi jednoduchých principech, ale mají ohromující účinek. Člověk se stává svědkem autorovi vize, která je divákovi prezentována jako iluze utvářené reality o ztvárnění zjevení skutečnosti a o reprezentaci obrazu imaginace. Právě v tom se Mátraiova práce liší od děl jiných současných umělců zabývajících se podobnou tématikou na hranici mezi realitou a iluzí.

Autor žije a tvoří v Budapešti

foto Jiří Strašek