HOLZINGERurbat / Setkání mýtů a múz 

Purkrabství hradu Klenová 

Výstava: 02. 04. 2023 - 04. 06. 2023

Kurátor: Petr Krátký

Hrad Klenová je místem, kde paralelně existuje několik druhů času - na zdech visí historie, ve vzduchu je přítomnost a budoucnost se jen pomalu odlepuje od země.

Ve zdech pevnosti pobývaly významné osobnosti, které ji využívaly k setkávání, oslavám, boji, ochraně a obraně. Uživatelé tohoto prostoru na sebe brali mnoho podob - od velevážených rytířů přes neúnavné stroje až po tajemná zvířata. Všechny tyto entity nicméně spolu komunikovaly a vyměňovaly si myšlenky překračující fyzické hranice.

Lilly Urbat a Claudia Holzinger shromáždily některé z těchto osobností v rámci SETKÁNÍ MÝTŮ A MŮZ. Tento „sraz“ přesahuje hranice času a prostoru, a jeho dosah není vázán omezeními historie, geografie ani žánrů. Prolínáním „skutečného“ a „neskutečného“ můžeme zahlédnout to, co leží mimo naše pozemské chápání.

 

Lilly Urbat vystudovala fotografii a vizuální komunikaci na Akademii výtvarných umění v Norimberku a mediální umění na Vysoké škole designu v Karlsruhe. Poté pracovala jako novinářka na volné noze a stala se spoluzakladatelkou internetového labelu. Její umělecká praxe se soustředí na manipulaci a rekontextualizaci minulých i současných kulturních objektů, postupů a obrazů. Pomocí těchto postupů komentuje náš vztah k nim a zkoumá jejich potenciál pro transformaci a reinterpretaci.

Claudia Holzinger studovala fotografii a vizuální komunikaci na Akademii výtvarných umění v Norimberku a na Univerzitě pro užité umění ve Vídni. Sama sebe vnímá jako vypravěčku vizuálních příběhů a vytváří rozsáhlé instalace, v nichž fotografie funguje jako nositelka hlavního narativu. Zkoumá své nitro v sociálním zrcadle a diskutuje o politice těla, koncepcích rolí, kolektivní paměti, tužbách týkajících se identity, fanouškovské kultuře, morální hygieně, tragicky vtipných či absurdních setkáních či biografiích, stejně jako o zavedených mocenských strukturách a hierarchiích.

Obě umělkyně jsou členkami mezinárodního kolektivu Femxphotographers.org, který v roce 2020 vydal v berlínském nakladatelství Hatje Cantz jejich knihy THE BODY ISSUE (2020) a MIND OVER MATTER (2022).

Lilly Urbat a Claudia Holzinger pracují společně od roku 2016 jako umělecké duo HOLZINGERurbat a rozvíjejí dále i svou sólovou tvorbu. Na výstavě v Galerii Klatovy / Klenová představují jak díla vytvořená společně i díla ze své samostatné umělecké praxe.

foto Lilly Urbat