V galerii se snažíme poskytnout odborné a inspirativní programy pro studenty středních škol, které nejenže rozšiřují jejich znalosti o umění, ale také podporují jejich kulturní povědomí a estetické cítění. V rámci výtvarné a estetické výchovy se naše programy zaměřují na konfrontaci studentů se současnými trendy ve výtvarném umění a základními uměnovědnými termíny. Hlavním cílem je provokovat jejich myšlení a poskytnout jim nástroje pro kritickou analýzu a interpretaci uměleckých děl.

Návštěva galerie je nejen příležitostí k seznámení se s různými uměleckými styly a technikami, ale také k prohloubení porozumění kultuře a historii umění. Studenti budou moci vidět originální umělecká díla na vlastní oči a prozkoumat jejich kontext a význam.

Analýza a interpretace uměleckých děl jsou klíčovými dovednostmi, které studenti získají při návštěvě galerie. Naše lektorky budou vést studenty skrze proces porozumění uměleckým dílům, podporují je k otázkám a diskusi, a poskytnou jim kontext pro pochopení významu umění v různých historických a kulturních kontextech.

Návštěva galerie není pouze pasivní záležitostí, ale interaktivním zážitkem. Studenti budou mít příležitost k aktivní účasti na diskuzích, tvorbě vlastních interpretací a dokonce i tvorbě vlastních uměleckých děl v reakci na vystavená díla. Naše galerie je prostředím otevřeným pro nové myšlenky a kreativitu.

V naší galerii se neomezujeme pouze na výtvarné umění, ale také propojujeme umění s dalšími disciplínami. Studenti budou mít možnost vidět spojení mezi uměním, literaturou, historií, filosofií a dalšími obory, což podpoří jejich schopnost vidět věci z různých perspektiv a rozšiřuje jejich pochopení světa.

Návštěva naší galerie je nejenom výletem do světa umění, ale také příležitostí k obohacení a inspiraci pro studenty středních škol. Věříme, že naše programy nejenže přispějí k jejich akademickému růstu, ale také k jejich osobnímu a kulturnímu rozvoji.

Naše programy jsou zaměřeny na podporu kritického myšlení a analytických schopností studentů. Pomocí metod jako je interpretace, porovnávání a hodnocení uměleckých děl studenti získávají dovednosti, které mohou aplikovat i mimo svět umění.


Aktuální program naleznete zde.

Fotografie z animačních programů pro střední školy.

Nabídka pro střední školy