Aktivity partnerů

Česko-německé sypozium ve Vilsecku

V rámci projektu Prorůstání – od země k zemi se uskutečnilo v roce 2019 několik aktivit na německé straně. Ve Vilsecku proběhlo česko-německé sympozium, kterého se zúčastnily Tereza Fišerová, Herta Wimmer Knorr, Kateřina Kubalová a Hanna Regina Uber. Tyto čtyři umělkyně tvořily na Mezinárodní stezce v povodí řeky Vils, kde vzniklo několik objektů.

 

Více informací naleznete na https://www.vilseck.de/kunstpfad.php


Fotografie objektů a instalací z Umělecké stezky
Foto: Václav Marian

ZČU FDULS v roce 2019 spolupracovala aktivně s městem Schonsee na přípravě landartového díla pro zaniklou vesnici Bugellohe. Studenti zde pod vedením Benedikta Tolara vytvořili dílo s názvem „Plachta“. 

 

„Dílo v podobě plachty s ráhnem pomyslné lodi bylo zrealizováno autorem konceptu Benediktem Tolarem a jeho studenty Josefem Bartákem a Jakubem Čúzym během týdenního intenzivního workshopu, za použití materiálů skoro výhradně nalezených na místě. Zdeformovaný plech plachty se opírá přímo o jeden z bývalých domů rodiny Hüttl, jejíž zástupci se vernisáže také zúčastnili. Samotná vernisáž v podobě putování na zaniklé místo osady se nesla ve velmi symbolickém duchu a přiblížila osudy a příběhy lidí, kteří byli nuceni toto místo nedobrovolně obývat. Hlavním poselstvím, které zaznělo z úst pamětníků a které také připomíná land-artové dílo, bylo: smíření, odpuštění a přání, aby se nikdy nic podobného neopakovalo.“

Zdroj: https://fdu.zcu.cz/cz/2121-v-zanikle-osade-bugellohe-vlaje-plachta-hnana-vetrem-osudu


Fotografie z místa
Foto: Tereza Dudíková

V roce 2020 proběhne putovní výstava v jednotlivých sídlech partnerů, která bude prezentovat multimediálně prezentovat tvorbu autorů účastnících se projektu Prorůstání - od země k zemi.