Informace o hradu a zámku Klenová

13 km západně od Klatov nedaleko česko-německých hranic se nachází rozsáhlá zřícenina významného středověkého hradu Klenová, k níž byl v 19. století přistavěn novogotický zámek. V druhé polovině 19. století vyrostl v nejbližším okolí ucelený urbanistický komplex obytných a hospodářských budov (sýpka, vila, kaple sv. Felixe, statek). Na Klenové najdete historickou expozici z dějin hradu a zámku a několik výstav špičkového českého i zahraničního umění. Z hradu se nabízí jedinečné výhledy na centrální Šumavu.

"Stadionská kaple"  
Tzv. Stadionská kaple je od 1. dubna 2017 po zrestaurování znovu zpřístupněna návštěvníkům v rámci komentované prohlídky. 
Kaple, jak její název napovídá, byla zřízena Eduardem Stadionem v 1. polovině 19. století, stavební práce na ní byly dokončeny v roce 1837. V Čechách je ojedinělá zachovalým interiérem, který nebyl později nijak upravován. 
 
Na rozdíl od ostatních památkových objektů regionu má Klenová v červenci a v srpnu otevřeno i v pondělí a v dubnu a v říjnu i ve všední dny. Hrad a zámek Klenová spravuje Galerie Klatovy / Klenová. 

Občerstvení návštěvníkům Klenové nabízí zámecká restaurace, nazvaná po nejvýznamnějším rodáku z Klenové, renesančním humanistovi Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic. Historické interiéry poskytují ideální prostředí pro svatební hostiny, spojené s obřadem na zámku Klenová, i pro jiné typy společenských akcí. 

Od října 2012 poskytujeme na Klenové novou službu pro  veřejnost a to výklad v  češtině,němčině, angličtině a ve znakovém jazyce prostřednictvím "audio průvodce".

V blízkosti zámku je možné se připojit na WI-FI zdarma.
IMAGE:

Model hradu a zámku

Image -

VIDEO: Z ptačí perspektivy