superhrdinové z východního bloku

sýpka klenová, 17. - 28. 8. 2015

V posledních dvou týdnech měsíce srpna proběhlo v prostorách Galerie Klatovy / Klenová česko-německé komiksové sympozium, kterého se zúčastnlo celkem 9 kreslířů a ilustrátorů z České republiky a z Německých spolkových zemí Sasko, Bavorsko, Durynsko a Bádensko- Württembersko. Během čtrnácti dní, které strávili umělci v poklidném prostředí západočeského venkova v podhůří Šumavy, vzniklo 9 unikátních autorských komiksů na
téma hranic, útěků a ilegálních přechodů přes hranice. Sympozium bylo slavnostně zakončeno vernisáží výstavy v sobotu 29.8. v 17:00 v prostorách sýpky v obci Klenová. Výstava na Klenové trvala do 31.10. 2015. Poté byla výstava přesunuta do bavorského centra Bavaria-Bohemia v obci Schönsee, kde ji návštěvníci mohli shlédnout do konce roku 2015.
Zatímco Sasko a Durynsko mají s Českou republikou co do tématu sympozia obdobnou socialistickou minulost, sousední Bavorsko a jihozápadní Bádensko-Württembersko se na východní blok „dívaly zvenčí“. Osloveni byli umělci zejména z mladší a střední generace, kteří se se socialistickou érou vůbec nesetkali nebo ji vnímali jako velmi mladí. Díky tomu mají k tématu dostatečný osobní odstup a doba socialismu je pro ně zabalena do téměř
mýtického kontextu. Vlivem tohoto „odosobnění“ určitých společenských a vlastně i kulturních událostí vzniknou díla, která budou více či méně oscilovat mezi sledováním skutečných historických souvislostí, zprostředkovaným a možná i smyšleným vyprávěním a vlastním duchovním vkladem autora. Setkat se tak návštěvníci mohou nejen se skutečnými příběhy českých převaděčů, ale i s parafrází útěků skrze starověké mýty nebo s vizualizací
hranice uvnitř lidské mysli. Projekt se uskuteční v partnerské spolupráci s centrem Bavaria-Bohemia v Schönsee a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Doprovodné akce v ČR:

18.8. 2015 ve 14:00 Klenová: beseda s pamětníkem Františkem Wiendlem na téma třetí
odboj na Klatovsku

22.8. 2015 ve 14:00 sýpka a areál hradu Klenová: workshop tvorby komiksu pro malé i velké

nadšence

18.9. 2015 v 17:00 Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech: přednáška Lukáše Kopeckého

na téma převaděčství a třetí odboj na Klatovsku

25. 9. 2015 v 17:00 Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech: autorské čtení D. J. Žáka

z knihy Návrat Krále Šumavy