Cíl EÚS

Prorůstání - od země k zemi

Webová stránka projektu odkaz


Galerie Klatovy / Klenová (GKK), město Vilseck, město Schönsee a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity (FDULS) si v projektu“ Prorůstání – od země k zemi“ stanovili za cíl zintenzivnit a prohloubit přeshraniční spolupráci v oblasti umění. Konkrétním výstupem je setkávání výtvarníků, studentů a zájemců o umění z českých a německých příhraničních oblastí a spolupráce na poli kultury mezi jednotlivými institucemi a organizacemi v blízkosti společné hranice, které se projektu účastní.

Výsledkem projektu bude propojení těchto subjektů, sdílení jejich know-how a vytvoření vzájemných kontaktů, které budou využívány pro budoucí spolupráci i po ukončení projektu.

Projektoví partneři převezmou roli prostředníka a v rámci projektu společně zorganizují 8 workshopů, 4 přednášky, interaktivní prohlídky a besedy s různými hosty jak z Německa, tak z Čech. Na konci projektu budou prezentovat výsledky všech aktivit prostřednictvím rozsáhlé fotografické výstavy v místě působení projektových partnerů.

GKK, vedoucí projektový partner, se od svého vzniku zaměřuje na přeshraniční spolupráci a prezentaci děl soudobých českých i zahraničních umělců, obzvláště německých. Jednou z unikátních forem umění, které GKK - stejně jako ostatní partneři - věnuje pozornost, je land art. Forma kulturní a umělecké kultivace a utváření krajiny, která by vhodně doplnila činnost galerie a jejích partnerů.

V průběhu projektu na Klenové proběhnou týdenní workshopy, kterých se zúčastní studenti FUDLS. Projektový partner město Schönsee nabídne v rámci projektu studujícím FUDLS účast na
landartové umělecké akci v zaniklé osadě Bügellohe. Úkolem studujících bude v rozpadlé budově vytvořit landartové dílo inspirované historií místa. Na Klenové i v Bügellohe budou tvořit studenti pod dohledem odborného garanta, prof. Jiřího Beránka, který je jedním z nejvýznamnějších sochařů 20. a 21. století. Ve městě Vilseck bude rozšířena Mezinárodní umělecká stezka Vilsaue, kterou město stále doplňuje o nová díla od německých i zahraničních umělců. Tato díla vzniknou v průběhu sympozia, které je součástí projektu. V rámci sympozia se výtvarníci z přeshraničních oblastí budou setkávat v GKK a ve Vilsecku, kde budou mít možnost konfrontovat své názory a výtvarné techniky.

Závěrečným výstupem projektu se stane fotografická výstava s mezinárodním přesahem a trojjazyčná publikace. Na vzniku publikace i vystavených fotografií, které zdokumentují projektové aktivity a vzniklá díla, se budou podílet studenti FDULS i výtvarníci.


Projekt je podpořen Programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020


IMAGE:                   IMAGE:

Video Václav Vojta

Více informací o výstavě zde : https://www.gkk.cz/cs/vystavy/archiv/landart--prorustani-od-zeme-k-zemi-/