UMĚNÍ 90. LET ZE SBÍREK GALERIE KLATOVY / KLENOVÁ

28. 3. – 6. 6. 2021 – ZÁMEK 

28. 3. – 30. 5. 2021 – SÝPKA 

vernisáž  27. 3. 2021, 15:00

Galerie Klatovy / Klenová postupně představuje své sbírky, nejdříve umění šedesátých, potom sedmdesátých a osmdesátých a tentokrát devadesátých let.  Ze všech těchto období se během doby podařilo doplnit tvorbu řady slavných a významných, ale i méně známých a přitom pro celkový vývoj přínosných autorů. Názorové rozpětí sbírek je značně široké a zaměřuje se na  většinu okruhů (figurace, abstrakce, koncept, ...), na různé generace od nejstarších po nejmladší, na  klasická i nová média (malba, socha, kresba, grafika, objekt, fotografie, video, ….).  Je v nich zastoupena novější tvorba umělců, kteří začínali již na přelomu padesátých a šedesátých let v rámci progresivních tvůrčích skupin (UB 12, Klub konkretistů, ...), ale i těch, kteří po skončení komunistického režimu právě vstupovali na scénu.  Jsou tu ti, kteří dokázali i po dlouhých desetiletích neustrnout a zachovat si svěží inspiraci (K. Valter, A. Šimotová, V. Boštík, A. Kučerová, S. Kolíbal, V. Kopecký, O Karlíková, D. Chatrný, M. Grygar, D. Puchnarová,...), ti, kteří nastupovali ještě v nepřívětivé době takzvané normalizace (K. Pauzer, F. Hodonský, P. Oriešek, M. Blabolilová, M. Maur, J. Lindovský, J. Kornatovský, M.Mainer, V. Kokolia, J. Kovanda, V. Stratil, I. Kafka, J. Ambrůz, M. Blažek, M. Kotrba, S. Milkov, J. Róna, P. Nikl, O. Placht, M. Cihlář, M. Polák, L. Jasanský,...), ti kteří opustili Československo a tvořili řadu let v zahraničí (J. Koblasa, F. Kyncl,  Č. Janošek, Z. Sekal, J. Hilmar, R. Valenta, P. Hrbek, J. Zeithamml, M. Moucha, J. Sekal, R. Kameš,,….). Do sbírek se samozřejmě vřadila i v devadesátých letech nastupující generace, k níž patří Š. Šimlová, P. Pastrňák, J. Petrbok, P. Hábl, M. Nesázal, M. Othová, T. Vaněk, M. Pěchouček, P. Kopřiva, J. Vičar… Jsou tu i slovenští umělci jako Z. Majerčák, P. Binder, D. Binderová, R. Sikora, A. Čierny, L. Čarný,….. Sbírky se do značné míry rozšířily zásluhou výstav nazvaných „šedá cihla“  (podle tvaru prvního ještě neoficiálního katalogu ze závěru období „normalizace“) z první poloviny devadesátých let, doprovázených několika katalogy, které napravovaly opomíjení a potlačování tvorby většiny progresivních umělců během komunistického režimu a mapovaly ji podle určitých okruhů.  I v dalších obdobích se však kolekce devadesátých let postupně doplňovala.

K výstavě vychází obsáhlý katalog.

Kurátoři výstavy: Jiří Machalický a Michal Lazorčík

 

PURKRABSTVÍ HRADU KLENOVÁ 

JIŘÍ HAMPL

FOTOGRAFIE A OBJEKTY

28. 3.  – 6. 6. 2021

vernisáž  27. 3. 2021, 16:00

Výtvarný názor fotografa Jiřího Hampla se rozvíjel od počátku šedesátých let. Brzy se stal zajímavou osobností patřící k okruhu Klubu konkretistů. Jeho volná tvorba není příliš rozsáhlá, ale o to soustředěnější a kvalitnější. Vytvářel citlivé portréty a záznamy prostředí. Zajímaly ho struktury dřeva nebo jednoduché tvary, z nichž vznikaly přísně uspořádané kompozice.  Některé snímky připomínají svým snovým nádechem odkaz Josefa Šímy nebo Josefa Sudka. Přímou souvislostí se skutečností se Jiří Hampl blížil Vladimíru Boudníkovi, od struktur však směřoval k jasnému řádu.  Vedle fotografií vytvářel nápadité reliéfy a objekty ze snadno dostupných materiálů, ze dřeva, plechu či polystyrénových obalů. Nepříliš rozměrné objekty mají blízko k neokonstruktivismu, ale přitom se v nich zrcadlí čas. Fantazie se promítá do půvabných loutek, pro které vymýšlel vlastní příběhy a dramatické miniatury. Dílo Jiřího Hampla je téměř zapomenuté, moc se z něj nezachovalo, ale přesto stojí za to ho zmapovat a představit veřejnosti.

Kurátor výstavy: Jiří Machalický

 

 

 

Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace