Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

 

Ondřej Basjuk / Arsen

25. 7. – 20. 9. 2020
kurator výstavy : Michal Lazorčík 

Ondřej Basjuk (nar. 1983 v Domažlicích) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (2006–2012) v ateliéru Grafika II u prof. Vladimíra Kokolii. Ve své tvorbě pracuje převážně s médiem malby a jejími přesahy do instalací nebo objektů, často připravovaných pro konkrétní místo. Je ovlivněn východními kulturami a filozofií buddhismu, přes něž jakoby cyklicky reflektuje současnou společenskou situaci a děje v ní. Pracuje s podvědomím diváka a podprahově nebo i přímo apeluje na jeho kritický postoj k minulosti a současnosti. Právě v Klatovech bude poprvé představen větší výběr jeho prací, který bude mapovat sice krátkou, ale o to intenzivnější výtvarnou činnost. A proč se výstava jmenuje po toxickém polokovu, prvku arsen? Například proto, že je to sice jed, ale může být zároveň i léčivem. A tato premisa může vybízet diváka k pohledu na Basjukovo dílo.


Kateřina Štenclová / Retro 

26. 9. – 22. 11. 2020
kurátoři výstavy : Tomáš Pospyszil a Lucie Šiklová

Kateřina Štenclová se celou svou tvůrčí dráhu systematicky a téměř výhradně zabývá abstraktní malbou. Jejími hlavními výrazovými prostředky jsou barva, vztahy geometrických a organických ploch, malířské gesto, tvar podložky a možnosti instalace obrazových děl. Výstava v Galerii U Bílého Jednorožce v Klatovech není klasickou chronologickou retrospektivou této malířky, ale názorným přehledem témat, principů a postupů, které se v její práci od konce osmdesátých let až do současnosti objevují. Patří mezi ně průzkum barev, monochromie, překrývání motivů a samotných obrazů, konfrontace náhodných struktur a promyšlených konstrukcí. Dílo Kateřiny Štenclové se vyznačuje pozoruhodnou kontinuitou a cyklickými návraty některých formálních řešení. V jednotlivých tematických oddílech výstavy se tak mohou setkávat díla, jejichž vznik může dělit celá desetiletí. I tak na sebe bezprostředně navazují a vedou spolu vzájemný dialog.

 

Voda

28. 11. 2020 – 31. 1. 2021

Kurátorky výstavy : Šárka Leubnerová a Lucie Šiklová

Na zápůjčky a spolupráci s významnými galerijními subjekty náročný výstavní projekt představí v dílech umělců od 19. století do současnosti proměňující se pohled na živel, jenž symbolicky představuje nevědomí. Voda jako tekutý, proměnlivý, zanořující a znovu se vynořující živel konvenuje s hlubinně nevědomými složkami psýché, zároveň přeneseně představuje ženský aspekt, a, ač jej často ohrožuje, základně podmiňuje život na naší zemi. V tematických blocích se vedle sebe představí díla klasických krajinářů (Piepenhagen, Chittusi, Radimský, Slavíček), symbolistů (Panuška, Knüpfer, Pirner, Preisler), autorů avantgardy a klasické moderny (Špála, Čapek, Muzika, Procházka, Černý, Šlenger) a současných umělců od nejstarší po mladou generaci (Sopko, Gebauer, Kučerová, Karlíková, Klimeš, Ranný, Blabolilová, Moucha, Trabura, Pastrňák, Faltus, Frank, Hábl, Šubrtová, Polcar, Holcová, Klimentová, Maleček, Véla, Maupicová, Turner), vztahující se k vodnímu tématu z různých úhlů pohledu (živel, symbol, součást krajiny, obživa…). Jsme svědky proměny reflexe vodního živlu, kdy obavy z jeho nespoutanosti v současném umění vystřídají obavy o něj samotný. Výstava bude doprovázena odbornými přednáškami, překračujícími výtvarné téma do oborů přírodovědy, ekologie i humanitních oborů.

 

Zámek Klenová

 

Miloslav Chlupáč / Obrazy, sochy, kresby

30. 8. – 31. 10. 2020
kurátor výstavy : Jiří Machalický

Miloslav Chlupáč byl sochař, malíř, kreslíř a také teoretik.  Nejdříve studoval medicínu a po uzavření českých vysokých škol Němci se začal učit kameníkem. Po válce studoval na Uměkeckoprůmyslové škole v Praze u prof. Josefa Wagnera. Stal se i redaktorem týdeníku Kulturní politika. Byl významným členem tvůrčí skupiny Máj, s níž na konci padesátých let vystavoval. Dosáhl širokého uměleckého vzdělání, věnoval se výtvarné teorii i filozofii. V sochařství i v malbě zprvu vycházel z kubistického tvarosloví, v osobitém projevu dospěl ke krajnímu zjednodušení svých motivů, ale hranici čisté abstrakce nepřekročil. V šedesátých letech byl zván na mezinárodní sochařská sympozia. Pro něj i další české sochaře bylo důležité seznámení s významným rakouským sochařem Karlem Prantlem.  U nás i v zahraničí se Chlupáč věnoval monumentálním realizacím ve veřejném prostoru (Rakousko, Francie, Mexiko, …). Po sovětské okupaci Československa v roce 1968 přestal pro své mravní zásady a nekompromisní politické postoje nedostávat sochařské zakázky a tak se v ústraní věnoval hlavně malířství. Teprve v osmdesátých letech se jeho situace začala ve zvolna se rozpadajícím totalitním režimu nepatrně zlepšovat. Znovu plně vstoupil do veřejného života až po „sametové revoluci“. Od té doby opět vystavoval, mohl se zúčastňovat mezinárodních sochařských sympozií a také vyučoval na letních sochařských akademiích. Jeho výstava na zámku v Klenové se zaměřuje na malbu, sochu i kresbu. V náznaku ukáže celý jeho vývoj od soch tesaných z kamene ve zjednodušených tvarech přes zátiší, krajiny a figurální obrazy s jejich kubizujícím tvaroslovím a mnohdy romantickým laděním až k monumentálně cítěným figurálním kresbám.

 

 

Sýpka Klenová

LandArt / Prorůstání – od země k zemi

13. 6. – 16. 8. 2020
kurátor výstavy : Jan Van Woensel
Výstava prezentuje soubor fotografií, které dokumentují tříletý projekt s názvem Prorůstání – od země k zemi, na kterém spolupracovala Galerie Klatovy / Klenová, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a města Schönsee (DE) a Vilseck (DE). Prezentovány zde fotograficky budou umělecké realizace studentů ateliéru Socha a prostor prof. Jiřího Beránka a dalších přizvaných výtvarníků z České republiky a z Německa. Část objektů vyobrazených na fotografiích lze nalézt přímo na Klenové, další se nachází v Bügellohe a ve Vilsecku.  Tato akce je podpořena programem Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

 

Purkrabství hradu Klenová


Míla Preslová / Zahrada snů

19. 7. – 6. 9. 2020
kuratorka výstavy : Jolana Havelková

Výstava Míly Preslové Zahrada snů představuje autorčiny práce z rozmezí několika let. Jde především o dosud neprezentované koláže a přímo pro prostor purkrabství hradu Klenová připravené fotografie a rostlinné objektyve spolupráci s Janem Miltem a  Marií  Fišerovou. Míla  Preslová reflektuje křehké momenty svého života nejrůznějšími jinotaji a symbolickými výpověďmi. Zahradu snů lze vnímat jako touhu po takovém místě se všemi podobnostmi – můžeme ji chápat jako metaforu původního ideálního světa, kde člověk žil v harmonii a lásce, ale kde ho může čekat také dřina, pot a trápení.


Lukáš Kliment a Tomáš Pergler

13. 9. – 31. 10. 2020
kurátorka výstavy : Lucie Šiklová

 

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Společné cesty 8.

26. 6. – 26. 7. 2020

Město Klatovy ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová, p. o. připravilo již osmou společnou výstavu děl výtvarných umělců klatovského regionu a Pošumaví. Byť se letošní ročník musel oproti předchozím obejít bez účasti bavorských umělců, společenství profesionálů a amatérů, akademiků i autodidaktů pod klenbou klatovského kostela sv. Vavřince svědčí o síle umění spojovat žánry, přístupy, média a vypovídat o současném světě a člověku.

„Napijme se tedy na umění. Je to jedna z mála věcí, na které se dá dneska ještě s trochou jistoty pít. Krajiny nestřílejí. Na zdraví!“ /Erich Maria Remarque, Nebe nezná vyvolených.“/

Alena Anderlová, Vladimír Arnošt, Ondřej Basjuk, Miloslav Čelakovský, Eva Červená, Gustav Fifka, Tomáš Hauser, Zdeňka Hranáčová, Martin Kaiser, Zuzana Kantová, Petr Krátký, Jaroslav Macek, Martin Mrkva, Jaroslava Papežová, Václav Sika, Ladislav Sýkora, Šimon Sýkora, Miroslav Šisler, Petr Štěpánek, Jarmila Štěpánková.

Jakub Špaňhel / IN GREMIO MATRIS…
1. 8. – 31. 10. 2020

kurátorka výstavy : Lucie Šiklová

Jakub Špaňhel (1976) je malíř, jenž si svůj věhlas nevydobýval, ale jako by jej spolu s talentem dostal do vínku. Naplňuje jej již od druhé poloviny 90. let, kdy studoval na pražské Akademii. Doslova oslnil svojí diplomovou prací, přinášející velkoformátové chrámové interiéry, velkorysou téměř monochromní expresivní gestickou malbu s lesky chrámové zlaté. Druhý výtvarný přístup tohoto autora představuje malba válečky, přinášející opakování mikro témat, převedených do jednoduchých motivů či znaků. Pro klatovský kostel vzniká výstavní projekt, nazvaný podle nápisu na obraze Panny Marie Klatovské In gremio matris. Jakub Špaňhel klatovské téma a příběh zázraku reflektuje oběma svými malířskými přístupy na velkoformátových malbách, monumentalitou odpovídajících prostoru barokního kostela. Součástí výstavy je doprovodný program vztahující se ke klatovskému zázračnému obrazu.

 
Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace