Připravujeme

GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE V KLATOVECH/WHITE UNICORN GALLERY IN KLATOVY

 

kARTotéka

21. 8. – 31. 10.2021

vernisáž / opening reception  20. 8. 2021, 18:00

Výstavný projekt sleduje možnosti prezentácie zbierkového fondu Galérie Jána Koniarka v Trnave v odlišnom geografickom aj kultúrnom kontexte . Vybrané diela reflektujú profiláciu zbierkového fondu GJK po roku 1990 – ide o kurátorský komentár k už existujúcemu zbierkovému fondu a zároveň. Výber diel sa neobmedzuje na konkrétne umelecké médiá, ale ukazuje diverzitu zbierok od maľby, komornej plastiky, konceptuálnej inštalácie, manipulovanej fotografie , či videa. Ide o autorov, ktorých život a tvorbu do značnej miery determinuje trnavský región (P.Pecha, M. Trubač, E. Rigová, M. Balážová, R. Gajdoš,...)  a slovenských autorov (I. Németh, M. Mazúr, P. Sceranková, F. Sabol, T. Džadoň) , ktorých diela obsahovo, či formálne dopĺňajú zbierkový fond.  Koncepciu výstavy dopĺňajú diela zahraničných autorov (M. Ther a T. Lail), ktoré svojim odlišným sociálno-kultúrnym vhľadom aktualizujú  diela domácich autorov a legitimizujú ich aj pred optikou „zvonka“.

Zoznam autorov : Pavel Pecha, Emoke Vargová, Emília Rigová, Mark Ther, Marko Blažo, Thomas Lail, Ilona Németh, Miroslav Trubač, Mária Balážová, Blažej Baláž, Roman Gajdoš, Denisa Lehocká, Filip Sabol, Ján Hrčka, Ladislav Čarný, Pavla Sceranková, Peter Rónai, Milan Mazúr, Viktor Frešo, Tomáš Džadoň

 

KOSTEL SV. VAVŘINCE V KLATOVECH/CHURCH OF SAINT LAWRENCE IN KLATOVY

 

PETR VOLF

LITOMYŠL ­- HLAVNÍ MĚSTO SOUČASNÉ ČESKÉ ARCHITEKTURY

 31. 7. –  31. 10. 2021

vernisáž / opening reception  30. 7. 2021, 18:00

Reprezentativní výstava Petra Volfa s názvem „Litomyšl - hlavní město současné české architektury“ představující Litomyšl jako jedno z klíčových center soudobé české architektury, bude od 31.července do 31. října 2021 k vidění v kostele sv. Vavřince v Klatovech.

Výstava měla svoji premiéru v roce 2016 v Regionálním muzeu v Litomyšli – v rámci ArchiMyšle - oslavy Světového dne architektury a poté byla k vidění v Národním technickém muzeu v Praze. Je rozdělena na tři témata: Veřejný prostor, Rekonstrukce a Novostavby.

Součástí výstavy bude projekce krátkého dokumentu Davida Vávry s názvem „V Litomyšli neměníme směr, jen občas střídáme starosty“. Architektem a iniciátorem výstavy v Klatovech je klatovská rodačka Michaela Flašarová Zucconi.

Dodejme, že výstavu pořádá Galerie Klatovy Klenová, město Litomyšl a Regionální muzeum v Litomyšli.

 

ZÁMEK KLENOVÁ/CHATEAU KLENOVÁ


ALENA ANDERLOVÁ / 
ZPŘEHÁZENÁ EVOLUCE

29. 8.– 31. 10. 2021

vernisáž / opening reception  28. 8. 2021, 16:00

Alena Anderlová (1977), autorka narozená v Klatovech, prošla v rámci studia na pražské Akademii výtvarných umění dvěma malířskými ateliéry orientovanými na narativní postupy při práci s předmětností. První vedl Antonín Střížek se svým smyslem pro svébytný popis interiérů a exteriérů prostřednictvím vnitřního naladění, využívající v rámci malířské metody latentní nostalgii s prvky aranžovaných ironických zkratek a emocionální distance. V čele druhého ateliéru působil Michael Rittstein pracující s rychlým, impulzivním výrazem a okamžitou, expresivní asociací. Často také ve své ikonografii zacházel/zachází se zvířecím komparzem operujícím v civilizačním světě lidských symbolů. Obě tato východiska jsou, zdá se, pro tvorbu Aleny Anderlové směrodatná. Tvoří jakýsi genealogický základ, který autorka rozvíjením proměňuje, přetváří a sjednocuje ve vlastní osobitou malířskou poetiku.

V obrazech Aleny Anderlové se snoubí cit pro barvu a barevnou kompozici se smyslem pro křehkou absurditu a jemnou ironii. Kultivovaný kolorit propůjčuje dílům specifickou atmosféru nočních tišin, opuštěných míst, rozjímavého, ale i melancholického nokturna. Zároveň vyvažuje přítomnost sémiotických kontrastů a narativních zlomů, kterými autorka rozrušuje automatismy vidění a vnímání, aby v divákovi probudila zájem o věci a témata, která ji osobně zajímají nebo trápí. Výstava Nazvaná ZPŘEHÁZENÁ EVOLUCE ironicky nahlíží vztah lidského rozumu k přírodě. Lidé jakoby se z obrazů Aleny Andrlové pomalu vytráceli, zatímco zvířecím druhům jsou propůjčovány lidské vlastnosti a schopnosti. Zvířata intervenují do lidských sídlišť, zjevují se na neočekávaných místech, rozrušují lidská díla nebo je z dálky soustředěně pozorují. Vše, zdá se, běží zpřeházeně, nebo obráceně, nežli stanovily zákony evoluce. Člověku, který si přírodu bezohledně přivlastňuje a sobecky z ní těží, se vše začíná v tichosti vracet. Vývojové transformace zmutovaly. Stávají se hybridními procesy, kde se vlci proměňují ve sportovce, motýli v letadla, predátoři v oběti a oběti v predátory. „Dokonalé“ království lidského rozumu koroduje a dostává své trhliny. Na jedné straně je Adam opicí, která objevuje oheň, na straně druhé se vedle neporazitelných superhrdinů Batmana a Spidermana zařazuje Emanuel. Vše je jinak. Svět je iluzí inverzních metamorfóz, místy úsměvných, místy přízračných.

Kurátor výstavy / Exhibition curator : Petr Vaňous

 

SÝPKA KLENOVÁ/KLENOVÁ GRANNARY

 

MATKA PŘÍRODA / ČESKO - NĚMECKÉ KOMIKSOVÉ SYMPOZIUM (4. ROČNÍK)

23. 8. – 27. 8. 2021 - sympozium

29. 8 – 31. 10. 2021 - výstava

vernisáž / opening reception  28. 8. 2021, 15:00

Na novém, v pořadí již čtvrtém ročníku komiksového sympózia, se spojí síly zástupců Galerie Klatovy / Klenová a Laydeez do Comics Praha. Vznikne tak zcela jedinečný projekt, který je syntézou dosavadních aktivit obou partnerů. Jako zastřešující téma celého projektu jsme zvolili symbol “Matka příroda”.Výsledkem týdenního uměleckého pobytu, kterého se bude účastnit celkem devět umělců z Česka a Německa – Jens Natter, Janne Marie Dauer, Moritz Stetter, Karolina Chyzewska, Martina Fischmaister, Anastasia Stročkova, Alice Břečková, Lukáš Komárek, Tomáš Motal - bude rozsáhlá výstava v prostorách sýpky na Klenové. Výstava se v listopadu 2021 přesune do Centra Bavaria Bohemia v německém Schönsee, následně v lednu a únoru proběhne v Českém centru Mnichov. Obě instituce jsou projektovými partneři sympózia. Projekt se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

The fourth edition of the comics symposium is organized by representatives from the Klatovy/Klenová Gallery and Laydeez do Comics Praha. Their joint effort has produced a unique event that combines both organizations' earlier activities. The project's main theme is “Mother Nature.” Over the course of one week, the participating group of nine artists from Germany and the Czech Republic – Jens Natter, Janne Marie Dauer, Moritz Stetter, Karolina Chyzewska, Martina Fischmaister, Anastasia Stročkova, Alice Břečková, Lukáš Komárek, and Tomáš Motal – will produce a large-scale exhibition at the Klenová granary that will move to the Centrum Bavaria Bohemia in the German town of Schönsee in November 2021. After that, it will be shown at the Czech Centre in Munich in January and February of the following year. Both organizations are partners of the project, which has been made possible by funding from the Czech-German Fund for the Future.

4. 11. 2021 – 16. 1. 2022

Centrum Bavaria Bohemia (Freyung 1, 925 39 Sch?nsee)

27. 1. – 25. 2. 2022

České centrum Mnichov (Prinzregentstr. 7, 805 38 Mnichov)

Kurátoři sympozia a výstavy / Exhibition and symposium curators: Petra Mazáčová, Štěpánka Jislová, Tereza Drahoňovská, Michal Lazorčík  

Program sympozia :

25. 8. 2021, 14:00, purkrabství hradu Klenová

Přednáška komiksového teoretika Pavla Kořínka o komiksech zabírajících se ochranou přírody

25. 8. 2021, 15:00, purkrabství hradu Klenová

Přednáška Štěpánky Jislové a Terezy Drahoňovské o Laydeez do Comics Praha

26. 8. 2021, 9:00 – 12:00, 12:30 – 18 : 00

Den otevřených dveří v sýpce za přítomnosti komiksových výtvarníků

Součástí Dne otevřených dveří v Sýpce bude workshop pro děti a mládež. Během Dne otevřených dveří budou mít návštěvníci možnost sledovat komiksové výtvarníky při práci a vést s nimi dialog.

4. 9. 2021, 14:00, sýpka Klenová

Výtvarná dílna pro děti k výstavě MATKA PŘÍRODA / Česko – německé komiksové sympozium

18. 9. 2021, 14:00, sýpka Klenová

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Michalem Lazorčíkem

2. 10. 2021, 14:00, sýpka Klenová

Výtvarná dílna pro děti k výstavě MATKA PŘÍRODA / Česko – německé komiksové sympozium

30. 10. 2021, 14:00, sýpka Klenová

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Michalem Lazorčíkem

 

PURKRABSTVÍ HRADU KLENOVÁ / BURGRAVE'S HOUSE AT KLENOVÁ CASTLE


SYLVA FRANCOVÁ / SKUPINOVÉ IZOLACE

21. 8. – 31. 10. 2021

vernisáž / opening reception  28. 8. 2021, 17:00

Na výstavě Skupinové izolace Sylva Francová představuje svůj fotografický projekt, který se zabývá anonymitou versus individualitou lidí, davu. Během několika let zachycovala menší či větší seskupení obyvatel nejen sídliště, lidská mraveniště anonymních obyvatel, které proudí, setkávají se, postávají, houfují se, obklopeni ostatními ale zároveň „umrtveni“ a izolováni ve své vlastní bublině. Autorka z davů izoluje jedince, zdůrazňuje jejich jedinečnost, jejich konstelaci v rámci ostatních a je součástí tohoto společenství a zároveň ho pozoruje z vnějšku, za fotoaparátem. Výstavu tvoří dvojice stejných fotografií, kde vždy jedna fotografie zaznamenává reálnou situaci a druhá zaměřuje pozornost jen na obyvatele vytržené z kontextu. Izolovaní jednotlivci dohromady vytváří určitý řád, jednotlivé lidské osobnosti se ztrácejí a objevuje se rytmus skupiny.

Kurátor výstavy / Exhibition curator : Jolana Havelková