Připravujeme

WEST POINT – SÓLO

Purpurové membrány/ Purple Membranes
Pavel Příkaský 

Kurátor: Petr Krátký

Grafické řešení: Matěj Moravec
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
21. 1. – 26. 3. 2023

West Point – repetitivní projekt zaměřený na umělce, jejichž tvorbu formovalo prostředí západních Čech, pokračuje v Galerii Klatovy / Klenová dalším ročníkem. Po úvodní přehlídce malířů mladší střední generace, která se uskutečnila v roce 2021 v Galerii města Plzně a následně její další pokračování v roce 2022 v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech se v Plzni v témže roce prezentoval pod hlavičkou West Point – Sólo malíř Tomáš Predka. V souladu s konceptem tak kolektivní vystoupení střídá prezentace některého z výrazných autorů. Letošní autorskou výstavu v Klatovech připravil umělec Pavel Příkaský a na další skupinové pokračování rozvíjející tento projekt se můžete těšit již v dubnu tohoto roku opět v Plzni.  

Pavel Příkaský (*1985 v Plané u Mariánských Lázní) absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu – Zámeček v Plzni, stáž na Middlesex University v Londýně a v roce 2012 zakončil studium na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Grafika 2 Vladimíra Kokolii). Zastoupen je ve sbírkách v Čechách i zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

Pavel Příkaský se vztahuje k technickému obrazu, který je pro jeho tvorbu klíčový, stejně jako prosvětlená malba, která ho charakterizuje. Spíš než hutnou barevnou hmotu připomíná rozmývaný akvarel, reaguje tím na převládající formální i obsahovou zaplněnost, kterou vnímá kolem sebe. Další specifickou kvalitou jeho pojetí obrazu je fragmentace scénického záběru do jednotlivostí. Svou pozornost postupně zaměřuje na detaily – figurální i předmětné, z nichž by se za normálních okolností skládal komplexní obraz. V jeho případě ovšem vzniká cyklus jednotlivostí, které dohromady nedoslovně asociují celek. Kombinovaným typem vizuality se zabývá i nadále. Z hlediska námětů lze hovořit o hybridnosti čerpající z vědy a mytologie. V aktuální práci se vztahuje k dlouhodobě zkoumaným environmentálním a mytologickým tématům. Během posledních let se autorův zájem o figuru rozšířil o zkoumání lidského těla z téměř vědecké pozice.