kartotéka / Výber zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave

21. 8. - 31. 10. 2021
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstavný projekt sleduje možnosti prezentácie zbierkového fondu Galérie Jána Koniarka v Trnave v odlišnom geografickom aj kultúrnom kontexte . Vybrané diela reflektujú profiláciu zbierkového fondu GJK po roku 1990 – ide o kurátorský komentár k už existujúcemu zbierkovému fondu a zároveň. Výber diel sa neobmedzuje na konkrétne umelecké médiá, ale ukazuje diverzitu zbierok od maľby, komornej plastiky, konceptuálnej inštalácie, manipulovanej fotografie , či videa. Ide o autorov, ktorých život a tvorbu do značnej miery determinuje trnavský región (P.Pecha, M. Trubač, E. Rigová, M. Balážová, R. Gajdoš,...)  a slovenských autorov (I. Németh, M. Mazúr, P. Sceranková, F. Sabol, T. Džadoň) , ktorých diela obsahovo, či formálne dopĺňajú zbierkový fond.  Koncepciu výstavy dopĺňajú diela zahraničných autorov (M. Ther a T. Lail), ktoré svojim odlišným sociálno-kultúrnym vhľadom aktualizujú  diela domácich autorov a legitimizujú ich aj pred optikou „zvonka“.

Zoznam autorov : Jozef Bajus, Blažej Baláž, Mária Balážová, Marko Blažo, Ladislav Čarný, Tomáš Džadoň, Viktor Frešo, Roman Gajdoš, Ján Hrčka, Svetozár Ilavský, Patrik Kovačovský, Thomas Lail, Denisa Lehocká, Milan Mazúr, Ilona Németh, Pavel Pecha, Emília Rigová, Peter Rónai, Filip Sabol, Pavla Sceranková, Mark Ther, Miroslav Trubač, Emöke Vargová, Vlasta Žáková
kurátor výstavy : Filip Krutek 

foto Jiří Strašek 

video Václav Vojta