Karel Klostermann / Česko-německé komiksové sympozium 

Sýpka Klenová 


28. 8. 2023 – 1. 9. 2023 – sympozium

3. 9. 2023 – 29. 10. 2023 – výstava

2. 9. 2023 / 15:00 – vernisáž

Rok 2023 je rokem stoletého výročí úmrtí jednoho z nejdůležitějších představitelů česko-německé venkovské prózy, autora zaměřujícího se zejména na literární zachycení Šumavy, Karla Faustina Klostermanna (1848–1923). Sympozium si tedy vzalo za cíl připomenout tuto významnou regionální osobnost s mezinárodním přesahem. Umělci účastnící se sympozia připraví na základě vybraných Klostermannových příběhů jejich komiksové zpracování. Výsledkem týdenního uměleckého pobytu, kterého se bude účastnit celkem devět umělců z Česka a Německa – Mára Čmára (Marek Kulhavý), Jeff Chi, Kateřina Illnerová, Matěj Kolář, Johana Kubalová, Mathias Meikel, Sophie Nicklas, Anna Portyšová, Kilian Wilde –, bude rozsáhlá výstava v prostorách sýpky na Klenové. Výstava se v listopadu 2023 přesune do Centra Bavaria Bohemia v německém Sch?nsee, v lednu a únoru 2024 následně proběhne v Českém centru Mnichov. Projekt se také uskuteční ve spolupráci se spolkem Karel Klostermann – básník Šumavy, jenž velmi aktivně pečuje o odkaz tohoto zajímavého literáta na obou stranách šumavských lesů. Projekt se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Kurátoři sympozia a výstavy: Petra Mazáčová, Michal Lazorčík

 

Doprovodné programy na Klenové / Begleitende Programme in Klenová:

 

31/8/2023/9:00–12:00, 12:30–18:00 – den otevřených dveří (možnost vidět komiksové umělce při práci + komiksová dílna pro děti a mládež)

 

31/8/2023/14:00 – přednáška předsedy spolku Karla Klostermanna        

 

31/8/2023/15:00 – přednáška předního českého teoretika komiksu Mgr. Pavla Kořínka

 

9/9/2023/14:00 – výtvarná dílna k výstavě Karel Klostermann pro veřejnost s jedním z komiksových autorů a lektorkou na Klenové

 

16/9/2023/15:00 a 28/10/2023/14:00 – komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Michalem Lazorčíkem

foto Karel Nováček