Výtvarná dílna k výstavě Typologie triády

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
17. 10. 2015 od 14:00

Komiksový workshop pro veřejnost

Areál Galerie Klatovy/Klenová na Klenové
22.8. 2015 od 14:00

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Jiří Voves / Odnepaměti

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
20. 6. 2015 od 14 hodin

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Hele, kniha...

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
25. dubna 2015 od 14 hodin

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Malíř Stanislav Vajce

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
7. března 2015 od 14 hodin

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
25. října 2014 od 14 hodin

FOTObezAPARÁTU  II / fokalk a struktáž

Vila Paula na Klenové
18. 10. od 14 hodin