Česko-německé sympozium

Vernisáž 19.7.2018 od 17:00
Výtvarné sympozium s názvem LAND ART – ŽIVÉ UMĚNÍ, představuje tvůrčí setkání výtvarnic z české a německé strany hranice, které společně tvořili na hradě Klenová ve dnech 10.7.2018 – 19.7.2018
Účastnicemi sympozia byly Kateřina Kubalová a Tereza Fišerová za českou stranu a Herta Wimmer-Knorr a Hanna Regina Uber za německou stranu.
Během jejich pobytu na Klenové vznikly objekty a instalace v okolí hradu Klenová, které jsou návštěvníkům volně přístupné a zvyšují atraktivitu okolí.
Akce je finančně podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce „Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020“
 
Kateřina Kubalová, Jilm, 2018
Tělo tvoří jeden celý šumavský jilm převedený do kompaktního tvaru objatého statickým arboristickým lanem, které ho usměrňuje a zároveň drží pohromadě. Dva subjekty tvoří objekt, v němž dochází k prorůstání s relativní převahou. Jilm je navracející se silná dřevina, která kvůli šířící se nemoci téměr vymizela. Má schopnost zavírat rány a zbavovat tělo zanícení. Arboristické lano zastupuje arboristu pečujícího a udržujícího rovnováhu stromů a jejich okolí.
 
Tereza Fišerová, Objekt 421, 2018
V blízkosti hradeb Klenové bylo vytvořeno fiktivní archeologické naleziště, uvnitř kterého čekají na svoji přeměnu betonové pytle vyskládané do krychlového monolitu. 
Dílo v přítomnosti tak vzniká pro budoucího pozorovatele, počítá s dopadem času, s vlastním rozpadem, které vytvoří teprve za desítky let svědectví o nenaplněném osudu tohoto stavebního materiálu. Odkazuje k rychlosti doby, která po sobě zanechává trosky událostí mnohem dříve, než si vůbec stačíme uvědomit, důsledky svých konání. 
 
Herta Wimmenr-Knorr, I am not Paula, 2018
Železné torzo, které je téměř 2 metry vysoké nese název "Já nejsem Paula". Nachází se totiž v blízkosti Vily Paula.  Železné torzo je pokryto částmi plastových lahví, které se ve dne lesknou jako sklo a v noci jsou ozářeny LED světlem. 
Je to jedna z prací ze série "trash to treasure", kde autorka využívá materiálů, které už by jinak byly pouze odpadem.
 
Hanna Regina Uber, Digital Dawn, 2018
Instalace "Digitální úsvit" tematizuje počátek digitální doby. Instalace představuje digitální červánky s různými barevnými tóny. Skleněné kvádry jsou naplněny  směsí barvy a glykolu a symbolizují pixely, které se na digitální fotografii objeví při přiblížení a zvětšení fotografie.
Instalace poukazuje na rozdíl mezi reálným prožitkem přírody a zážitkem, který nám poskytuje pohled na fotografii, který je pouze redukcí skutečnosti.