Animační programy zaměřené na žáky MŠ se v Galerii Klatovy / Klenová konají od roku 2014. I přes poměrně krátkou tradici se mezi malými návštěvníky staly oblíbenými, zejména díky jejich hravé formě. Děti se tak nenuceným způsobem seznamují nejen se současnými výtvarnými umělci a jejich tvorbou, ale stávají se na chvilku samy též umělci.

Děti v rámci programu vytvoří své vlastní dílko či se podílejí na výrobě kolektivního díla, které je inspirované aktuální výstavou.

Děti si na programu osvojují jak kognitivní a receptivní zkušenosti, tak také motorické dovednosti. V animačních programech se u žáků zaměřujeme na rozvíjení pozitivního vztahu k umění a na rozvíjení jejich fantazie a nápaditosti.

Program je vhodný jak pro vybrané skupinky dětí, tak i pro celé třídy do 30 dětí. 

Aktuální program naleznete zde.

 

Fotografie z animačních programů pro mateřské školy.

Pro mateřské školy - Nabídka