Kostel sv. Vavřince v Klatovech

23. 6. – 23. 7. 2023

Vernisáž ve čtvrtek 22. 6. 2023 v 18:00

Kurátor: Petr Krátký
Grafika: Žofia Kosová
Filmové zpracování: Filip Kopecký

Autoři: Alena Anderlová, Eva Červená, Miloslav Čelakovský, Gustav Fifka, Josef Frühauf, Zuzana Kantová, Jaroslav Macek, Martin Mrkva, Jaroslava Papežová, Zdeněk Pressl, Václav Sika, Zbyněk Soukup, Ladislav Sýkora, Petr Štěpánek, Jarmila Štěpánková

Tento rok zahajujeme s výstavou Společné cesty v klatovském kostele sv. Vavřince také její již druhou dekádu, a proto se nabízí zhodnocení jejích uplynulých deseti ročníků.

Společné cesty jsou příznačným názvem pro iniciativu, se kterou poprvé přišel klatovský umělec Jindřich Bílek (1950-2014) a jejíž hlavní myšlenkou bylo prezentovat společně díla vznikající na obou stranách hranice mezi západočeským a bavorským regionem.

Ve spolupráci Galerie Klatovy / Klenová, města Klatovy a jeho partnerských měst se tedy v roce 2013 uspořádala první výstava v barokním kostele sv. Vavřince v Klatovech a to rovnou s mezinárodní účastí výtvarníků Klatov, Poligny a Chamu. 

Výběr prací, lokalita a působivý interiér někdejšího dominikánského a posléze benediktýnského kostela spolu s termínem konání v období klatovské pouti ukázali divácky atraktivní potenciál projektu a předznamenali jeho další pokračování.

Následující ročníky se nesly v podobném duchu a prezentovaly především umělce ze sdružení KT-ART se sídlem v Klatovech a Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti z Plzně (UVU).

V roce 2015 se přehlídka konala pod pořadovým číslem 3 a to v rámci Plzeňského předsednictví jako evropského hlavního města kultury.  Poprvé přijal také pozvání Hornofalcký umělecký spolek z Weidenu, s nímž již od roku 2007 plzeňská UVU úzce spolupracuje.

V dalších letech byla představována díla výtvarníků klatovského regionu, jejichž počet se každým rokem rozrůstal, společně s výtvarníky německé příhraniční oblasti a to hlavně z okolí měst Chamu a Zwieselu.

S nástupem roku 2020 a událostmi spojenými se šířením koronaviru COVID-19 se plošné restrikce, jako preventivní opatření, zavedené nejen vládou ČR, podepsali také na podobě této každoroční přehlídky. Ta se poprvé po předchozích sedmi letech konala bez mezinárodní účasti a vzhledem k přetrvávající pandemické situaci tomu nebylo jinak ani v roce 2021.

Výstavu připravilo jako v minulých letech Město Klatovy ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová a po loňském ročníku, kdy se po dvouleté pauze představili i němečtí autoři z příhraničních oblastí Chamu a Zwieselu, se nyní zaměří především na tvůrce z Klatovska.

Letošní přehlídka je pojata jako bilanční ohlédnutí a dává prostor samotným autorům se vám představit, říci vám čím se zabývají a co dělají a vlastními slovy vám odprezentovat jedno dílo, které během uplynulých deseti ročníků na společných cestách vystavovali.

Za tímto účelem byly s výtvarníky předtočeny rozhovory, které můžete přímo v kostele shlédnout během trvání celé výstavy prezentující se netradičně formou improvizovaného kina.

foto Jiří Strašek