Připravujeme

 

 

10. 2. 2023, 18:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Přednáška Ing. arch. Jiřího Zábrana z architektonického ateliéru PRO-STORY s.r.o.

 

Architekt Jiří Zábran představí plzeňský ateliér PRO-STORY s.r.o., který se zabývá architekturou, urbanismem a další projekční činností. Prezentovány budou převážně rozmanité realizace bytových a rodinných domů nejen v blízké Plzni.

 

10. 3. 2023, 18:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Přednáška Ing. Ondřeje Janouta a Ing. arch. Bohuslava Strejce z architektonického a projekčního ateliéru Projectstudio8 s.r.o.

 

Činnost ateliéru projectstudio8 se sídlem v Plzni bude popsána inženýrem Ondřejem Janoutem a architektem Bohuslavem Strejcem. Ateliér se zabývá rozmanitou škálou projektů od urbanismu, přes objekty občanské a bytové výstavby až po návrhy interiérů.

 

Cyklus přednášek: Problémy 19. století a současnost

Katedra historických věd Filozofické fakulty ZČU v Plzni připravuje ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová již pátý cyklus několika přednášek z historie. Tématem bude 19. století a jeho přesahy do současnosti, přičemž přednášející budou klást důraz na to, jak proběhlých 100 let ovlivnilo následující vývoj ve 20. a 21. století.

 

24. 2. 2023, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Přednáška doc. PhDr. Lukáše Novotného, Ph.D.: Státní politika vůči prostituci v Československu ve 20. letech 20. století

 

Říká se, že prostituce je stará jako lidstvo samo. Je pravdou, že se z ní stalo někdy podporované, někdy trpěné a někdy pronásledované „řemeslo“, jež v minulosti provozovaly hlavně ženy. Od středověku se do moderní doby střídala období, jež lze označit jako „zlatý věk“, s epochami, kdy se státní moc snažila tento fenomén nejprve dostat pod kontrolu a poté i trestat. Pokaždé se však ukázalo, že takto zvolený postup nemá naději na úspěch.

Přednáška s názvem Státní politika vůči prostituci v Československu ve 20. letech 20. století se zaměří na pokusy první Československé republiky vyřešit problém prostituce a s ním spojené šíření pohlavních chorob ve 20. letech 20. století.

 

24. 3. 2023, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Přednáška Mgr. Aleše Kotvy: Československé legie ve Francii

 

Mezi nejznámější úspěchy československých legionářů patřila bitva u Zborova, či u Doss Alto. Památná je i transsibiřská odysea. Úspěchy zahraničního vojenského odboje Čechoslováků jsou známy a obdivovány a měly nepopiratelný podíl na vzniku samostatného československého státu. Vedle Itálie a Ruska však československé legie vznikaly také ve Francii, kde pro ně situace byla složitější. Jejich řady nebyly plněny zajateckými vojáky, avšak přímo československými rodáky žijícími ve Francii, kteří byli v roce 1914 považováni za občany znepřáteleného státu, a tudíž se konfliktu nemohli zúčastnit. Přesto se jim podařilo vstoupit do francouzské armády a vytvořit samostatnou legendární rotu Nazdar. Jakou roli měli československé legie na západní frontě? Jak smýšleli Češi a Slováci žijící ve Francii? A jakou roli sehrál ve formování legií Milan Rastislav Štefánik, generál francouzské armády slovenského původu?

 

 

Výběr neobsahuje žádné články.