Pavla Voborník Kačírková / Tušení 

Kostel sv. Vavřince v Klatovech 
30. 7. - 30. 10. 2022
vernisáž výstavy 29. 7. v 18 hodin

kurátor výstavy : Michal Lazorčík 

Pavla Voborník Kačírková (1985) se ve své umělecké tvorbě pohybuje na rozhraní mezi sochou, instalací a závěsným obrazem neboli objektem. Tematicky neuchopitelné směřování k cítěnému propojení člověka s přírodou nebo něčím – snad jen tušeným – kolem nás, co přesahuje klasické lidské chápání, je v její tvorbě neustále přítomné. Pro sakrální prostory (ve kterých nevystavuje poprvé) připravila autorka minimalistickou instalaci Trojice, složenou ze tří letitých dřevěných trámů, které levitují na kovových lankách ve vzduchu a odkazují ke Svaté Trojici, ikonickému symbolu křesťanství. Další připravovaná instalace Vlna a obrazy z litých kovů zobrazující abstrahované Madony a Madony se svatozáří, odkazující na křesťanství, nám určují hlavní linky výstavy. Jsou to symboly mnohokrát zobrazované, nevycházejí však z reálných základů zpodobňovaného – snad bychom jim mohli říkat ikonické abstrakce.

foto Jiří Strašek foto Oto Palán