Rádi chodíte do galerie? Považujete svět umění za fascinující? Máte pocit, že umění vůbec nerozumíte? A chtěli byste mu rozumět? Odpovědi na tyto otázky naleznete v edukačních programech pro školy a veřejnost.

Programy pro školy jsou zaměřené proti děti v mateřských školách a žáky základních a středních škol. Tyto edukativní programy, které mohou žáci absolvovat v rámci aktuálních výstav, nazýváme programy animační. V rámci animačních programů se děti nenuceným způsobem seznámí nejen se současnými výtvarnými umělci a jejich tvorbou, ale i prostřednictvím dialogu a vlastní tvorby získávají ojedinělý zážitek. Kromě animačních program lze absolvovat s žáky komentovanou prohlídku aktuální výstavy.

Kromě animačních programů je připraveno několik stálých programů, které je možné absolvovat celoročně. Jedná se například o Grafickou dílnu nebo Animační program na hradě. V případě zájmu lze vytvořit ve spolupráci s galerijní lektorkou program Na vlastní kůži.

Mateřským, základním i středním školám nabízíme možnost zakoupení permanentní hromadné průkazky, opravňující ke vstupu  do všech objektů Galerie Klatovy / Klenová. Průkazka je určena žákům školy s pedagogickým doprovodem.

Programy pro veřejnost představují stálou součást galerijní nabídky. Zahrnují především výtvarné dílny a workshopy pro děti, ale i dospělé. V této sekci můžete také navštívit tzv. Inspiratorium, kde najdete online výtvarné nápady, které můžete realizovat bez návštěvy galerie. Kromě již výše zmíněných akcí zde naleznete i informace o výtvarném příměstském táboře, který galerie pořádá již od roku 2014.