Peter Angermann / Automoney

Galerie U Bílého jednorožce
17. 5. - 19. 7. 2009
vernisáž 16. 5. v 15.00

Peter Angermann (1945), žák Josefa Beuyse a nyní profesor akademie v Norimberku, založil v roce 1979 spolu se dvěma českými kolegy z düsseldorfské akademie Janem Knapem a Milanem Kuncem skupinu Normal, která rychle získala mezinárodní uznání v kontextu nastupující postmoderny. Tvorba skupiny, jejíž retrospektiva proběhla v roce 2005 na Prague Biennale v Karlíně, se vyznačovala výrazným příklonem v přímé a drsné aplikaci barvy na plochu plátna, otevřené naraci, ironii a zacházením se symbolikou východního bloku. Výběrová retrospektiva je koncipována jako připomínka zásadních děl autora pocházejících ze 70. a 80. let minulého století s důrazem na poslední období Angermannovy tvorby. To vypovídá o jeho výjimečných koloristických schopnostech, které až manifestačně uplatňuje nejčastěji na tématu krajiny s žánrovými scénami, aniž by přitom upadal do schématu krajinářského klišé.

K výstavě vyšel katalog.