Art dialog - meziprostory 2022

Sýpka Klenová
sympozium: 19. 9. - 30. 9. 2022
výstava : 2. 10. - 30. 10. 2022
vernisáž 1. 10. v 15 hodin

Jde o tvůrčí setkání pedagogů a studentů - absolventů několika vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostředí sýpky v Galerii Klatovy / Klenová, v areálu hradu a zámku Klenová. Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání pedagogických a tvůrčích zkušeností v plenéru západočeské krajiny. Tento rok přislíbili účast školy z USA, Norska, Slovenska a České republiky.

Kurátoři výstavy: Adéla Matasová a Tom Kotik

foto Jiří Strašek  a Eva Šindelářová