art dialog - meziprostory 2014

Bienále mezinárodního sympozia Visegrádské čtyřky pro absolventy vysokých uměleckých škol

Symposia se zúčastní vždy vedoucí pedagog a jeho dva studenti :

VŠUP Praha  ateliér Jiřího Černického

AVU Praha- ateliér Lukáše Rittsteina

FU UJEP Ústí nad Labem - ateliér  doc.Pavla Kopřivy

FU ZČU Plzeň  - ateliér  doc.Mileny Dopitové

                             ateliér doc. Vladimíra Merty

                             ateliér Prof. Adély Matasové

Akademia Sztuk Pieknych Katovice – ateliér Prof.Tomasze Koclegy

FU TU Košice -  ateliér Prof.  Juraje Bartusze

Výtvarné sympozium s názvem Art dialog – Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a mladých umělců z vysokých uměleckých škol na sýpce Klenová. Záměrem organizátorů je pořádat toto sympozium každé dva roky formou bienále v rámci vybraných vysokých uměleckých  škol .

Jde o tvůrčí setkání pedagogů a studentů - absolventů několika vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostředí sýpky na hradě Klenová. Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání pedagogických a tvůrčích zkušeností v rámci krásné západočeské krajiny.

Sympozium je určeno pro mladé nadané umělce, kteří právě končí studium na vysoké umělecké škole a nebo studium  ukončili ne déle než před třemi lety.

Tato podpora začínajícím výtvarným umělcům by měla částečně vyplnit meziprostor od ukončení studia k začátku cesty na profesionální dráze výtvarného umělce.

Odborným garantem  symposia a navazující výstavy je Prof. Adéla Matasová a Doc. Vladimír Merta.