Bienále mezinárodního sympozia Visegrádské čtyřky pro absolventy vysokých uměleckých škol
 
Symposia se zúčastní vždy vedoucí pedagog a jeho dva studenti :
VŠUP Praha  ateliér Jiřího Černického
AVU Praha- ateliér Lukáše Rittsteina
FU UJEP Ústí nad Labem - ateliér  doc.Pavla Kopřivy
FU ZČU Plzeň  - ateliér  doc.Mileny Dopitové
                             ateliér doc. Vladimíra Merty
                             ateliér Prof. Adély Matasové
Akademia Sztuk Pieknych Katovice – ateliér Prof.Tomasze Koclegy
FU TU Košice -  ateliér Prof.  Juraje Bartusze
 
Výtvarné sympozium s názvem Art dialog – Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a mladých umělců z vysokých uměleckých škol na sýpce Klenová. Záměrem organizátorů je pořádat toto sympozium každé dva roky formou bienále v rámci vybraných vysokých uměleckých  škol .
Jde o tvůrčí setkání pedagogů a studentů - absolventů několika vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostředí sýpky na hradě Klenová. Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání pedagogických a tvůrčích zkušeností v rámci krásné západočeské krajiny.
 
Sympozium je určeno pro mladé nadané umělce, kteří právě končí studium na vysoké umělecké škole a nebo studium  ukončili ne déle než před třemi lety.
Tato podpora začínajícím výtvarným umělcům by měla částečně vyplnit meziprostor od ukončení studia k začátku cesty na profesionální dráze výtvarného umělce.
Odborným garantem  symposia a navazující výstavy je Prof. Adéla Matasová a Doc. Vladimír Merta.
 
 
 

Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace