Lino 2016
Klenová - Vila Paula

Václav Malina

Narozen : 1950 v Plzni

Studia: Západočeská univerzita v Plzni (Pedagogická fakulta – výtvarná výchova). Univerzita Karlova v Praze (Filozofická fakulta – výtvarná výchova u prof. Zdeňka Sýkory).  Zabývá se malbou a grafikou. Žije a pracuje v Plzni.

 IMAGE: Václav Malina, Bez názvu


František Štorm

Narozen : 1966 v Praze

Studia : Výtvarná škola Václava Hollara v Praze. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze u prof. Jana Solpery. Zabývá se grafikou. Žije a pracuje v Praze

IMAGE: František Štorm, Mumie III. 


Tereza Eisnerová

Narozena : 1981 v Praze

Studia : Výtvarná škola Václava Hollara v Praze. Vyšší odborná škola Václava Hollara v Praze. Akademie výtvarných umění v Praze u prof. Jindřicha Zeithammla a prof. Jana Hendrycha. Zabývá se sochou a grafikou. Žije a pracuje v Praze.

 IMAGE: Tereza Eisnerová, Amanita


Kohoutová Marie

Narozena : 1986 v Plzni

Studia : Střední umělecko – průmyslová škola sklářská v Železném Brodě (obor Tvarování, malování a leptání skla). Západočeská univerzita v Plzni ( Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ). Zabývá se komiksem, ilustrací, fotografií, grafikou a malbou.  Žije a pracuje v Praze.

 IMAGE: Marie Kohoutová, Budka I.

 

Silvia Szábóová

Narozena : 1985

Studia : Vysoká škola múzických umění v Bratislavě (animovaná tvorba). Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (vizuální komunikace). Zabývá se ilustrací a grafikou. Žije a pracuje v Praze.

 IMAGE: Sivia Szábóová, Kompromis


Tereza Lochmannová

Narozena : 1990

Studia : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze u prof. Juraje Horvátha. GRAVURE - Beaux-Arts de Paris. Zabývá se grafikou. Žije a pracuje v Praze a Paříži.

 IMAGE: Tereza Lochmannová, Černé ovce

 

 

 

Na první fotografii všichni účastníci sympozia.

Z leva: Silvia Száboóvá, Marie Kohoutová, Václav Malina, Tereza Eisnerová, František Štorm, Tereza Lochmannová