Od země přes kopec do nebe

zámek Klenová
7. 5. - 31. 10. 2006
vernisáž 6. 5. 2006 v 15.00

Hlavní výstavní projekt letošního roku připravil kurátor Jiří Zemánek. Je věnován vzájemně propojeným tématům chůze, poutnictví a posvátné krajiny, počínaje romantiky 19. století, kteří znovu objevili chůzi a putování krajinou jako kulturní akt. Na námětu výstupů na vrcholky kopců a hor připomíná existenciální a ekologické souvislosti poutnictví jako cesty k celistvosti, cesty k hlubšímu spojování s mimolidským světem přírody i se sebou samým. Klíčovou postavou je básník Karel Hynek Mácha, jehož ohlas prolíná celou výstavou, od umění 19. století přes symbolismus až po akční a konceptuální umění 60. - 70. let 20. století. Z dalších zastoupených umělců připoměňme A. K. Balzera, A. B. Piepenhagena, J. Mánesa, A. Mánesovou, J. Váchala, F. Koblihu, W. Hablika, K. Malicha, M. Pogačníka, K. Mlčocha, J. Valocha, J. Anděla, K. Adamuse, M Šejna, M. Zeta, F. Skálu, V. Jiráska a skupinu B. K. S.

K výstavě vyšel obsáhlý katalog.