Jiří Beránek / Ohýbání - derniéra instalace

Areál hradu a zámku Klenová

Projekt realizovaný v rámci 9 TÝDNŮ BAROKA s názvem „Ohýbání“ představuje sepětí krajiny a umění a zároveň protiklad ducha (ryba) a racia (koule). Umístění výtvarné instalace v bývalém vojenském prostoru v Janovicích nad Úhlavou geometricky koresponduje s polohou a důležitým bodem – hranolovou věží – hradu Klenová. Instalace nabízí přesah kulturních aktivit Galerie Klatovy / Klenová přes hranice areálu jako možnost stát se součástí každodenního všedního života, jako odkaz doby minulé do současnosti, jako šanci neustálého hledání všeho, co je v člověku dobrého.

Zahájení proběhne v areálu hradu a zámku Klenová. Po zahájení bude následovat pěší pouť k dílu a průvodní slovo autora.

Projekt byl uskutečněn ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni za finanční podpory Plzeňského kraje.

Video Václav Vojta

Foto Jiří Strašek