Všemi směry / Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klazobvy / Klenová

sýpka Klenová 
28. 3. - 30. 5. 2021