Ve čtyřech místnostech reprezentačních prostor zámku je vystaveno české moderní umění ze sbírek galerie. 
Na chodbě je umístěn výběr krajinářů přelomu 19. a 20 století. Mezi nimi zaujme například procítěná drobná malba Antonína Chittussiho  nebo  dvě zářivé  krajiny Václava  Radimského. Je  zde  představeno i  několik  autorů  proslulé  krajinářské školy Julia Mařáka,  například Alois Kalvoda, který na Klatovsku prožil dlouhou a významnou poslední etapu svého života nebo jeden  z nejznámějších „mařákovců“ František Kaván. V místnosti za rytířským sálem je představeno dílo Vilmy Vrbové-Kotrbové, malířky, která  byla se  zámkem Klenová  spjata  rodinnými kořeny a celý život sem zajížděla na letní pobyty.
V malé  místnosti  před svatební  síní můžete obdivovat raný obraz V. Nechleby  Ženy v kavárně, pro tohoto autora atypický  jak  svým námětem, tak    skicovitou technikou. Dále zde spatříte umění prvního desetiletí minulého století: Kocianovu sochu Kain a Abel, kolorovanou  perokresbu  M. Švabinského  a  triptych  Maxmiliána  Pirnera Koloběh života, jedno z nejvýznamnějších děl zdejší sbírky. 

Ostatní prostory přízemí jsou zaměřeny na expozici historického nábytku a interiérů z 19. století, z doby posledních úprav zámku. V rytířském sále  jsou například vystaveny sochy českých knížat od Josefa Maxe a dekorativní helmy a štíty. V  dalším  sále,  který  se honosí  iluzivní výmalbou  od Josefa  Navrátila,  jsou ke  spatření historické hodiny nebo hrací stroj. V jediné klenuté místnosti zámku,  bývalé jídelně dnes svatební síni, se  nacházejí  výjimečná  kachlová  kamna s  reliéfy  mytologických postav, pocházející z norimberské dílny ze 17. století.