Galerie U Bílého jednorožce
2. 2. - 14. 4. 1996
vernisáž 2. 2. 1996 v 16.00

O Podhrázského kresbách

Po výtvarné stránce lze kresebné projevy vůbec rozlišit v podstatě na 2 základní typy, a to podle toho jak jsou prostorově pojaty. Už v tom, jak je chápána základní plocha, podklad kresby tkví rozhodnutí v dalším jejím rázu, jejím tvárném charakteru. Je-li tato plocha myšlena a považována za pevnou uzavřenou plochu, zpravidla pak čára, jež na ní bude vytvářet kresbu, bude stejnoměrná, tuhá a bude s rovinou splývat, bude v ní ležet nebo se od ní odrážet. Její průběh bude jasně konkurovat tvary, zaznamenávat přeřezy nebo průhledy a předmět, bude-li zobrazen, vystoupí před základní plochu nebo se sní ztotožní.O sochách Palcra

Vystavené Palcrovy sochy jsou příkladem stálého soustředění se na základní nebo prvotní a nejdůležitější rysy sochařské prostorové stavby. Především je to definování pevného kotvení v základu, proti jehož horizontalitě je vztyčována jasně profilovaná těsnost maximálně zjednodušeného tvaru. Vertikalita tohoto oproštěného ,,těla" sochy je dlouho vyvažována, pečlivě ustalována až se markantně plošný charakter stává výsledkem stálého střídání korektur, jež tlumí nebo znovu nechávají růst objemovou stránku v modelaci povrchu.

Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace