Jiří Voves / Odnepaměti
obrazy, objekty a kresby

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 24. 5. - 28. 6. 2015

OBRAZY, OBJEKTY A KRESBY

Takový je pracovní  název výstavy z děl výtvarníka Jiřího Vovse, který pracuje ve svém ateliéru v Zadní Kopanině u Prahy. Připravujeme a společně s autorem  a kurátorem Richardem Drurym vybíráme díla do excelentní retrospektivní výstavy, která bude ohlédnutím z výšin umělcových letos dožitých sedmdesáti let. Instalace děl  prezentovaná v galerijních prostorách v Galerii U Bílého jednorožce přinese obšírný zpětný pohled na tvorbu tohoto všestranného umělce.

Jiří Voves původně vystudoval architekturu u profesora Štursy na ČVUT v Praze a později pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění u  profesora Františka Cubra. Voves se věnuje volné malbě, kresbě, grafice i vytváření objektů.  V jeho tvorbě má své místo i ilustrace a grafická úprava knih, scénografie divadelních her i realizace ve veřejném prostoru.

Fenomén  paměti  se vine jako rozvinuté klubko vzpomínek celou jeho tvorbou. Autor více než třicet let hledá a uchovává paměti lidí, věcí, míst a situací. Byl také jedním z galeristů galerie Paměť v Truhlářské ulici v Praze.

Prezentace vybrané kolekce Vovsových děl v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech bude iluminovaná hudebním vystoupením Jany Lewitové.

Kurátoři výstavy: Helena Fenclová, Richard Drury

Foto Jiří Strašek

Video Jitka Kličková

Video převzato z vysílání regionální televize FILMpro

Pozvánka