Hrad a zámek Klenová Galerie U Bílého jednorožce
10. 7. 2014 od 14 do 23 hodin

6 týdnů baroka / v rámci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury

Galerie Klatovy Klenová si dovoluje Vás pozvat dne 10. 7. 2014 na kulturní program, který pro Vás připravila v rámci PLZEŇ 2015 EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY .

Celodenní program začíná již ve 14 hodin koncertem barokní hudby v podání violoncellistů Jindřicha Bílka a Jindřicha Ptáčka v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech.

Program pokračuje na Klenové, kde v 15.30 proběhne v klenovské sýpce setkání s autory výstavy Nablízko a nadostřel  Alexandrou Jiříčkovou, Milanem Kaslem, Matthiasem Schlüterem, Jindřichem Bílkem, Lenkou Civade Horňákovou , Tomášem Hřivnáčem a Václavem Kořínkem. Součástí této nekonvenční komentované prohlídky bude stejně nekonvenční koncert dvou z vystavujících Václava Kořínka a Tomáše Hřivnáče, pohybujících se na pomezí  výtvarného a hudebního umění.

Program pokračuje na prostranství před sýpkou TRAFFIC ART happeningem, ve kterém Jan Mika společně s dalšími zájemci výtvarně pojme historické hasičské auto.

Večerní program Soumrak na zámku na slavnostně iluminovaném hradu a zámku Klenová je zasvěcen barokním časům.  Součástí tohoto večera je koncert neobarokní suity v podání komorního orchestru. Podávána budou i jídla v barokním duchu.

Souběžně s tímto programem probíhá od 15ti hodin interaktivní poznávací hra o pouti Kryštofa Haranta do Svaté země s autorkou hry Petrou Mazáčovou.

Helena Fenclová, autorka projektu

 

Program a pozvánky