Všemi směry / Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klazobvy / Klenová

zámek Klenová 
28. 3. - 22. 8. 2021