Jiří hampl / Utajený objevitel - fotografie a objekty

purkrabství hradu Klenová 
28. 3. - 30. 5. 2021