Zbyšek Sion / Obrazy

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

24. 3.  - 3. 6. 2018 , vernisáž 23. 3. 2018 od 18 hodin

Zbyšek Sion, Ofélie III., ze sbírky GKK

Zbyšek Sion / Obrazy 

Neustálá reflexe nad bytím člověka a světa, v níž se malíř opírá o pevné a nekompromisní životní postoje, vnáší do výtvarné tvorby Zbyška Siona silně existenciální, etické a symbolické aspekty s hlubokou výpovědní naléhavostí. Po více jak dvou desetiletích je veřejnosti znovu představena retrospektivní forma výstavy umělce, jenž v prostředí poválečného Československa vždy vyjadřoval svůj kritický postoj k dobově uznávaným požadavkům a normám. Zastoupeny budou všechny autorovy důležité vývojové fáze, dnes již klasickými díly, od strukturálně abstraktních maleb, přes díla fantasktního surrealismu, nové figurace až po současnou tvorbu v níž umělec aktualizuje estetiku šedesátých let. U příležitosti malířových letošních osmdesátých narozenin bude také souběžně otevřena výstava v jeho rodné Poličce (Městské muzeum a galerie Polička 3. 2. - 15. 4. 2018), jež představí unikátně dochovaný soubor pozoruhodných maleb ze studenstkých let. 

IMAGE:

kurátor výstavy : Milan Dospěl

Video Václav Vojta

Foto : Jiří Strašek