Výtvarné umění v boji proti fašismu ( R. Svoboda, V. Levora, P. Maur)

dům č. p. 149/1