Výstava výtvarníků Osvětové besedy města Klatov

výstavní prostor pavilonu u muzea 

4. 10. - 19. 10. 1969

L. Císař - oleje ( Klatovy, různé šumavské motivy)
M. Zrzavecký - tempery
C, Vinařová - akvarely
J. Bílek - oleje
J. Brožová - sklomalba

Překvapuje neúčast některých umělců, kteří dříve vystavovali společně. Bylo by jistě prospěšné, kdyby v příštím roce byla uspořádána výstava s větším zastoupením výtvarníků našeho okresu - podala by ucelenější pohled o současném stavu výtvarné práce v okrese a byla by jistě i důstojným doprovodem oslav čtvrtstoletého výročí osvobození ČSSR.