Galerie U Bílého jednorožce
1. 4. - 27. 5. 2001

Básník a výtvarník Vojmír Vokolek (*1910) nikdy neaspiroval na vnější uznání své tvorby. V naprostém ústraní vytvářel díla, do nihž vtělil své křesťanské chápání světa. V Klatovech vystaví své plastiky, poskládané z nejchudších materiálů - dřeva a kamenů.