Okresní muzeum a galerie v Klatovech
2. 8. - 30. 8. 1984

Se sílícím emotivním vkladem, dosahujícím zvláště v zátiších meze intimní výpovědi, je bezprostředně spjat tématický rozsah Otmarovy tvorby. Vedle důvěrně známé krajiny Železnobrodska a dojmů z pravidelně navštěvované Itálie maluje často zátiší ve svém ateliéru. Motiv tedy není pouhou osnovou obrazu, jak by se mohlo při koloristických kvalitách Otmarovy malby zdát. Je pramenem emotivního sdělení, jehož přesvědčivost promyšlená, citlivá barevná skladba dál umocňuje. V jeho tvorbě zůstává místo pouze pro osobní životní filosofii a poetiku reality bez balastu artistních efektů a literárního podtextu.
  • otmar.jpg
  • otmar2.jpg