Václav Sika / Opakování

Galerie U Bílého jednorožce
27. 2. - 17. 4. 2005
vernisáž 26. 2. 2005 v 15.00

Tématem V. Siky (1955) ze západočeské Kdyně je příroda, v níž - ve shodě se svým lyrickým založením - hledá krásu a poezii. Estetika přírody - stejně jako Sikových obrazů - je založena na opakování podobných, a přece nikdy ne zcela stejných prvků. Autor vždy z celku vysekává výřez či přímo detail, v němž se uplatňuje struktura: nezajímá ho les a jeho nálada, nýbrž rytmus kmenů či kresba kůry, nikoliv rybník, ale hra vln na hladině. Tyto motivy pak ve vysoce stylizované podobě převádí do svých obrazů a objektů, malovaných hladkým rukopisem a jasnými barvami. Princip opakování se objevuje jak uvnitř obrazů, poskládaných ze stovek drobných elementů, tak i v tom, že své obrazy komponuje do větších cyklů, které často čítají více než deset kusů. Právě tento postup je charakteristickým rysem jeho tvorby posledních několika let, která bude představena na klatovské výstavě.