SPOLEČNÉ CESTY 6. / GEMEINSAME WEGE 6.

21. 6. - 15. 7. 2018

Město Klatovy ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová, p. o.  připravilo již šestou přehlídku děl umělců klatovského regionu a Pošumaví tentokrát doplněnou o práce výtvarníků z okresu Cham. V letošním roce jsme oslovili dvacet šest autorů. Různí autoři, různá média, různé přístupy – společné cesty. Výstava je tradičně nainstalována v kostele a volně přechází  i do přilehlého plenéru.

 

Die Stadt Klatovy bereitete in der Zusammenarbeit mit der Galerie Klatovy / Klenová, p.o. bereits sechste Vorführung der Werke von den Künstlern der Klattauer Region und des Böhmerwaldes, diesmal ergänzt um die Arbeiten der Künstler aus dem Landkreis Cham. Wir haben heuer sechsundzwanzig Autoren angesprochen. Verschiedene Autoren, verschiedene Medien, verschiedene Ansichten – gemeinsame Wege. Die Ausstellung ist wie üblich in der Kirche installiert und geht frei auch in das anliegende Freilicht über.

Zúčastnění umělci / Teilnehmenden Künstler:

 

Alena Anderlová

Vladimír Arnošt

Miloslav Čelakovský

Eva Červená

Václav Fiala

Gustaf Fifka

Tomáš Hauser

Annegret Hoch

Zdeňka Hranáčová

Martin Kaiser

Zuzana Kantová

Petr Krátký

Siegfried Kreitner

Evi Lemberger

Jaroslav Macek

Martin Mrkva

Alois Öllinger         

Josef Pospíchal

Martina Salzberger

Toni Scheubeck

Alexander Stern

Ladislav Sýkora

Šimon Sýkora

Miroslav Šisler

Petr Štěpánek

Jarmila Štěpánková

 

 

 

 

Video Václav Vojta

foto Jiří Strašek