Slavnostní otevření galerie

hrad Klenová 

19. 7. 1964Na sklonku minulého roku bylo na základě usnesení rady ONV v Klatovech zřízeno při Osvětovém domě oddělení pro výchovu umění s tím, že bude pověřeno přípravou a vybudováním Okresní galerie výtvarného umění.
Za necelých osm měsíců pilné spolupráce Okresního stavebního podniku, brigádníků z JZD Jitřenka se sídlem Javor, Okresního domu osvěty po stránce organizační, sesterských galerií Cheb, Plzeň, Karlovy Vary, Národní galerie, pracovníků výtvarného odboru ministerstva školství a kultury a ak.malíře V. Levory, mohlo dojít k otevření Okresní galerie na Státním zámku Klenová dne 19. července tohoto roku. Velké prostředí vytváří harmonický celek, který bude sloužit jako rekreační místo s kulturním posláním.
V okresní galerii výtvarného umění jsou sbírky XX. století, které jsou zastoupeny významnými díly našich předních malířů a které poskytují ucelený přehled vývoje výtvarného umění XX.století.