Richard Wiesner / Mise S 15

sýpka Klenová
30. 6. - 26. 8. 2001

Richard Wiesner (*1976) patří k výrazným představitelům nejmladší umělecké generace. Na Klenové představí několik ucelených, technicky náročných instalací, založených na interakci s divákem.