Práce členů výtvarného kroužku při Osvětové besedě v Klatovech

výstavní prostor pavilonu u muzea 

11. 11. - 28. 11. 1967