Posmrtná výstava Vratislava Nechleby

výstavní prostor pavilonu u muzea