Petra Valentová / Biologie

Galerie U Bílého jednorožce
5. 10. - 1. 12. 2002
vernisáž 4. 10. 2002 v 16.30

Absolventka AVU P. Valentová vytvořila ve spodní části suterénu galerie ,,krajiny a květinové záhony´´, které reagují na členitá zákoutí podzemních prostor. Materiálem je především hlína, ale i umělý mramor. V horní části suterénu je vystavená část instalace ,,Market Art´´, autorčina diplomová práce, která se zabývá tématem sochy - objektu, volně vycházejícího ze sériové výroby, v tomto případě o skupiny zvířat.