Peter Župnik / Malé velké věci

Purkrabství hradu Klenová
4. 7. - 1. 9. 2013

Peter Župnik studoval  v letech 1976–1980 užitou fotografii na Střední umělecko-průmyslové škole v Košicích a v období 1981–1988 uměleckou fotografii na pražské Akademii múzických umění. Od roku 1995 žije v Paříži. Věnuje se dokumentární fotografii a umělecké fotografii, ve které mění význam zobrazovaných předmětů malířskými technikami. Patří do skupiny fotografů označované jako slovenská nová vlna spolu s Tono Stanem, Rudo Prekopem, Kamilem Vargou, Miro Švolíkem a Vasilem Stanko,  kteří v první polovině 80. let bourali zaběhnutá klišé inscenované fotografie.

Helena Fenclová