15. 6. v 15 hod.
Zámek Klenová

O autorovi

Pavel Rudolf zastává názor, že všechny jevy patrně podléhají určitým zákonům proměn a vývoje. Nic není neměnné, jednou provždy dané. Je dán pouze bod, ale ten se také pohybuje. Všechno je v pohybu. Mezi jevy navzájem existují také určité vztahy a vzájemná ovlivňování.

Původně vycházel z lettrismu, během několika let pak umělcova tvorba nabyla podoby konceptuálního konstruktivismu, aby se po roce 2006 zase přiklonil k práci s textem či slovy.
Od roku 1998, kdy se vrátil k médiu obrazu, začal do svých prací zapojovat aspekty lineární geometrické konstrukce, spjaté s barvou. Velkým celkem byly struktury, vznikající postupným rýsováním kružnic či půlkružnic podle určitého jednoduchého pravidla.

Ve své práci využívá geometrických tvarů a konstrukcí, kdy každá geometrická figura je určena svými vrcholy a spojnicemi těchto bodů. Body tvoří kostru obrazce. Spojnice jsou zviditelněné vztahy mezi body. Tyto body jsou pro jeho konstrukce určující. Pro proměny obrazců volí jednoduchá pravidla. Konstrukce vychází z předem daného útvaru. Výsledná podoba je dána použitím předem zvoleného pravidla, které je závazné.

Zámek Klenová, 16. 6. - 28. 7. 2013

Práce Pavla Rudolfa má ohlas v zahraničí, u nás větší okruh vážných zájemců či sběratelů zatím nenašla.
Samostatně vystavuje od roku 1969. Žije a pracuje v Brně.

Kurátor výstavy: Jiří Valoch