Pavel Nešleha / Sedimenty paměti

zámek Klenová
8. 9. - 31. 10. 2001
vernisáž 7. 9. 2001 v 17.00

Projekt Pavla Nešlehy (*1937), jednoho z významných malířů generace 60.let, představuje jeho kreslířskou a malířskou tvorbu 80. a 90 let. Výběr se soustřeďuje na témata, reflektující některá místa a umělecká díla minulosti, jež byla pro autora důležitá při formování jeho umělecké a názorové orientace. Na výstavě budou konfrontovány části fotografických cyklů ( Braunovské reflexe, Krkonoše, Friedrichův Objín, Cesta za K. H. Máchou, Přírodní elementy aj.) s objekty, kresbami a obrazy, vykazujícími vzájemnou motivickou příbuznost. Svým symbolicko-expresivním pojetím je Nešlehova práce zakotvena ve středoevropské tradici. 

K výstavě bude vydán katalog.